Monthly Archives

maj 2015

TA 2015:2

By | TrädgårdsAmatören
Innehåll:

46 Karin har ordet
48 En vacker trädgård året om Christina Fryle
54 Fjällväxter i Uppsala Botaniska Trädgård Magnus Lärksporre Lidén
58 De dolda stenkonstnärerna i Göteborgs botaniska trädgård Owe Jaktlund
62 Engelska trädgårdspärlor Helene Bergsten
65 Res med STA! Planeringen är i full gång
66 Luktärten, doftens drottning Andreas Modd
70 Tio års kamp mot kirskål Inger Palo
72 Kastanj kontra hästkastanj Sylvia Svensson
74 Karl Johann Maximowicz en flitig auktor Lennarth Jonsson
76 STA på nätet Vad får vi ut av sociala medier? Christina Fryle
78 Ragnar Sandbrekke in memoriam Christina Fryle
79 Japansk sumak Rhus trichocarpa – ett alternativ Lennarth Jonsson
80 Heléns frösådder Helén Isaksson-Nyman
81 Kan växter vara olagliga? Magnus Lidén
82 Paris japonica Owe Jaktlund
83 Owe:
86 Föreningsnotiser
89 Föreningsfunktionärer 2015

Läs Inger Palos artikel här om hur hon kämpat mot kirskålen: