Monthly Archives

oktober 2020

Årsmöte STA

By | Nyheter

Här är en bild på styrelsen, som valdes vid helgens (17-18/-20) årsmöte i Skövde.
Från vänster: Ulrika Bohman ersättare, Marina Brokås vice ordf, Ann-Christine Holmgren ersättare, Owe Jaktlund ledamot, Madeleine Almér ordf och Annica Nordin sekreterare. Inger Holmbergh som är kassör var dessvärre förhindrad att medverka.

STAs årsmöte ”OM”

By | Nyheter

Avhålls i helgen 17-18 oktober i Skövde. Kallelsen där deltagare, dagordning, ekonomiska rapporter mm finns nu tillgänglig här på hemsidan, gå till : Om STA/Information för kretsar/OM så kan du läsa den.
OM står för OmbudsMöte.

Du kan också hitta tidigare protokoll från OM liksom tidigare kallelser.