Av Conny Assarsson

Publicerad i TA nr 1, 2022. Ladda ned och läs som pdf

Magnolior kan vara oemotståndliga – men i en liten trädgård kan de lätt bli för stora. Här berättar Conny Assarsson hur han beskär sina magnolior i tre steg för att de ska få plats.
.

Beskärning är lösningen. I alla fall om man har en liten trädgård och förutom Magnolia vill odla en hel del annat. Men i litteraturen avråder man ofta från att klippa och såga i magnolior, åtminstone annat än försiktigt och under jas-perioden, juli–september. Ibland är motiveringen att de är känsliga, ibland att de blöder som lönn och björk. Men gör de verkligen det? Nej, så är inte fallet.

Hämmas kanske tillväxten av bladknoppar som sitter innanför snittet? Nej! Hur är det med adventivknopparna, de sovande knoppar som inte syns på äldre ved, finns inte sådana hos magnolior? Eller aktiveras de inte av solljus som hos de flesta bladfällande buskar och träd? Jodå, det fungerar hos magnolior också om de bara har tillgång på solljus, vatten och näring.

Där jag bor i Rydal, Västergötland, är det zon 5 och väldigt hårt klimat för Magnolia. Vår M. stellata stjärnmagnolia har vuxit här i cirka 40 år. Den står nära huset och har klippts många gånger, ibland har jag till och med hamlat den. Bilderna [7–8] visar hur mycket den har klippts tillbaka vid ett och samma tillfälle under våren. Allt som beskärs flisas i kompostkvarnen och hamnar sedan i komposten för att åter bli jord.

Beskärning i tre steg

Vår. Den stora beskärningen sker när blom- ningen är över till 80–90 procent, precis innan tillväxtperioden börjar. [3–5] Hos mig i Rydal sker det någon gång i maj. Frost gör ibland att en del men inte all blomning fryser. Skulle all blomning frysa är mitt råd att passa på och beskära på en gång.

Sommar. Under den andra halvan av juli är det dags för den andra beskärningen [6–7]. Då följer jag upp vårens beskärning och gallrar så att kronan inte blir för tät samt kortar in felriktade och för långa skott. Sedan kommer en period då blomknopparna utvecklas och då får magnolian vara ifred.

Vinter. Den tredje beskärningsperioden är under vintern när trädet är i vila – efter att löven fallit men innan knopparna börjar öppna sig på våren. När inga blad skymmer kan man passa på att glesa ur, ta bort felriktade skott och korta in. Jag brukar också se till att det inte finns några tappar kvar där röta kan gå in [16–17].

När sommaren kommer år två klipper jag ige- nom kronan igen. Sedan beskär jag på somrarna tills det är dags för en hårdare beskärning igen och det hela börjar om.

Stegvis beskärning av Magnolia stellata

3. När 80–90 procent av blommorna börjat vissna är det dags att beskära. Förutom såg och sekatör åker kompostkvarnen fram.

4. Så här mycket beskar Conny Assarsson på sin stjärnmagnolia.

5. Nyklippt! Den hårda vårbeskärningen är klar.

6. På sommaren, mellan den 15 juli och den 1 augusti beskär Conny Assarsson sina magnolior för andra gången.

7. Sommarbeskärningen är klar.

8. Trots den hårda beskärningen blommar stjärnmagnolian rikligt igen redan nästa vår.

9. Två år efter den hårda beskärningen.

10. Mmm, mjukludna magnoliaknoppar…

 

 

’Leonard Messel’ & ’Galaxy’

’Leonard Messel’ är en mycket vacker, härdig och odlingsvärd magnolia [11–12]. Ytan den har fått hos oss är inte så stor och precis som med stjärnmagnolian behöver jag hålla den kort. Om det behövs och jag hinner, klipper jag den när blomningen börjar gå över, hos mig nå- gon gång i juni. Sommarbeskärningen är viktig för att hålla den lagom stor och blomrik.

Sist men inte minst, utan störst, är Magnolia ’Galaxy’ som blir både väldigt hög och bred. Platsen där den står är betydligt rymligare än de andra magnoliornas, men växterna som står un- der och bakom fordrar att den ändå beskärs.

Genom beskärning får alla växter det utrymme de behöver – och jag sysselsättning. Kraften i rotsystemet ökar vid beskärning och det blir riklig blomning, till och med långt ner på stammen, som syns på bilden [12].

RÅD I LITTERATUREN
I trädgårdsböcker avråds ofta från att beskära magnolior annat än försiktigt. I Eva Robilds och Georg Grundstens ”Konsten
att beskära träd och buskar” uppmuntras dock till att våga beskära mer under både våren och jas-perioden.

Lämna inga tappar. På vintern när det är lättare att få överblick över grenverket brukar Conny Assarsson gå igenom grenarna och såga bort eventuella tappar. På så vis minskas risken för att de ska bli inkörsport för röta.

11–12. Magnolia x loebneri ’Leonard Messel’ hybridmagnolia under vårens blomning.
13. Alla grenar och kvistar som Conny Assarsson beskär flisas och blir till ny jord igen efter ett varv i komposten.
14. Magnolia ’Leonard Messel’ pryder sin begränsade plats utanför växthuset. Här har den just beskurits under sommaren i slutet av juli.
15. Storvuxna Magnolia (Liliiflora- Gruppen) ’Galaxy’ rosenmagnolia beskärs för att ge plats åt andra växter – här syns hur beskärning stimulerar vilande knoppar att vakna.