Category

Nyheter

Lägesrapport fröfördelningen

By | Nyheter

Första och andra fördelningen av fröer är gjord och plockningen av beställningar är i full gång. Antalet beställningar har ökat sen förra året med ungefär 20% varför arbetet har tagit längre tid än tidigare år. Det betyder också att möjligheten att få sina önskemål tillgodosedda har minskat något. De som angivit 25 extra sorter i sin beställning har oftast fått sina 20 portioner, men tyvärr inte alla. De som angivit automatisk påfyllning ska ha fått 20 portioner. De som inte fått sin tilldelning av 20 portioner får resten utan ytterligare kostnad om de gör en efterbeställning.

Ungefär 1/3 av fröförsändelserna går till posten idag tisdag 23 januari. Alla donatorer är inkluderade i dagens sändning. Ca 60% av sorterna på frölistan är nu slut och på restlistan finns ca 40% av sorterna kvar, men många med få portioner. Restlistan kommer att publiceras på hemsidan om ett par dagar, då tillsammans med en Extralista med ca 50 sorter bestående av sent mognade och inkomna frön.

Gör efterbeställning först när restlista och extralista publicerats annars kommer det att bli många beställningar gällande fröer som redan är slut. Första fördelning av efterbeställningar görs några dagar in i februari.

Publicering av extralista och restlista kommer att annonseras på hemsidan och i sociala medier.

Restlista och extralista

By | Nyheter

Nu är första och andra fördelningen av fröer gjord och det går bra att göra en efterbeställning. Restlistan innehåller både sorter med ett fåtal portioner kvar och sorter med många portioner kvar. I slutet av listan finns sorter som kom in sent till fröförmedlingen och inte han komma med på den första frölistan. Det är de sorter som har ett högre nummer än 2000 och som inte är sorterade i bokstavsordning.

Viktigt att bara göra nya beställningar utifrån denna nya ”Rest- och extralista” eftersom alla andra fröer redan är slut.

Vid efterbeställning görs ingen skillnad mellan donatorer och icke-donatorer. Efterbeställningarna ska göras före 1 mars. Efterbeställningar debiteras i efterhand med 5 SEK/portion dock minst 40 kr/tillfälle. Betalning görs senast 1 april.

Vid efterbeställning får du högst skriva 150 önskemål. Du kan få som mest 100 sorter, men kan också begränsa dig till ett mindre antal, genom att ange hur många sorter du högst vill ha.

Om man inte fått full tilldelning i första fördelningen kompenseras man i motsvarande mån vid efterbeställning, då gäller inte heller någon 40 kr:s gräns.

Restlistan 2017 hittar du här http://www.tradgardsamatorerna.nu/sites/default/files/user-2514/restlistai.pdf

Riksmöte 15-17 juni 2018

By | Nyheter

Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar

By | Nyheter

Välkommen att besöka oss i vår monter på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22-25 mars!

Under mässan välkomnar vi dig som har frågor om trädgård, frösådd och odling, främst av perenner, buskar och träd. Vi kommer att sälja frön och växter från medlemmarnas egna trädgårdar och till försäljning finns också föreningens alldeles egna bok – Trädgårdsliv – en bok som utsågs till årets trädgårdsbok 2009. Vi anordnar också ett lotteri och en växtnamnstävling. Vi finns i monter C26:60.

Medlemmar STA har rabatterat inträde till mässan. Rabattkupong och rabattkod på sid 16 i TA nr 1-2018.

AKTIVITETER I MONTERN
FOR:s barnslinga – Alla barn är välkomna till vår monter för att rita sin favoritblomma som en del av FOR:s Barnslinga. Barnslingan består av ett antal aktiviteter utmärkta på en skattkarta som hämtas i FOR:s informationsdisk. För varje aktivitet som genomförs erhålls en stämpel på kartan. När minst tio aktiviteter är genomförda får barnet en present i FORs monter. När: Alla mässadagarna.

Torsdag 22/3
11.00 Från frö till planta, Agneta Eriksson
12.00 Fröer och frösådd, Agneta Eriksson, Monika Fryklund
13.00 Att odla i tråg, Gun Skybrand
14.00 Omskolning av frösådder, Agneta Eriksson, Monika Fryklund
15.00 Fröer och frösådd, Agneta Eriksson, Monika Fryklund

Fredag 23/3 
11.00 Woodlandväxter i kallt klimat, Ulf Sill
12.00 Fröer och frösådd, Agneta Eriksson, Monika Fryklund
13.00 Gjuta i betong med tyg, Monika och Peter Knutsson
14.00 Omskolning av frösådder, Agneta Eriksson
15.00 Den goda jorden, Tony Johansson

Lördag 24/3
11.00 Woodlandväxter i kallt klimat, Ulf Sill
12.00 Fröer och frösådd, Agneta Eriksson, Ing-Britt Andersson
13.00 Woodlandväxter i kallt klimat, Ulf Sill
14.00 Omskolning av frösådder
15.00 Att odla i sand, Lennart Nelson

Söndag 25/3 
11.00 Att anlägga en liten trädgård, Lennart Henstam
12.00 Fröer och frösådd, Ingrid Rydberg
13.00 Att odla i sand, Lennart Nelson
14.00 Omskolning av frösådder, Ingrid Rydberg
15.00 Att odla i sand, Lennart Nelson Programmet och tiderna kan fortsatt komma att ändras.

DU SOM ÄR MEDLEM 
Alla medlemmar som kommer och hälsar på oss i vår monter får fem valfria fröpåsar. Vi får väl reservera oss för att lagret räcker…

ERBJUDANDE FÖR NYA MEDLEMMAR
Du som blir medlem direkt vid besök i vår monter på mässan får fyra valfria nummer av TrädgårdsAmatören.

ÖPPNA FÖREDRAG PÅ SCEN BOTANISERA (C-HALLEN) 
Fredag 23/3 kl 13.00 Om jord. Tony Johansson från Sällskapet Trädgårdsamatörerna berättar om jord.

Lördag 24/3 kl 10.00 Våren i lunden. Owe Jaktlund från Sällskapet Trädgårdsamatörerna berättar.

Söndag 25/3 kl 13.00 Våren i lunden. Owe Jaktlund från Sällskapet Trädgårdsamatörerna berättar.

STA:s (och de andra fritidsodlarföreningarnas) uppdrag på mässan – förutom att informera om vår förening – är att finnas till som erfarna rådgivare för mässans besökare. Som medlem i Trädgårdsamatörerna betalar du endast 100 kr för inträdet till mässan. Du hittar rabattkoden som du ska ange vid köp av din entrébiljett i TA nr 1-2018. Rabattkoden fungerar både om du köper biljetten direkt på mässan eller om du gör det i förväg på mässans hemsida.

OM FOR OCH TRÄDGÅRDSMÄSSAN NORDISKA TRÄDGÅRDAR
FOR (Fritidsodlarnas riksorganisation) är fritidsodlingens gemensamma organ sedan år 1989 och medarrangör av trädgårdsmässor sedan år 1992. FOR samordnar föreningarnas mässaktiviteter och stödjer deras informationsverksamhet. I FOR ingår nu nästan alla rikstäckande ideella föreningar för fritidsodlare, däribland Sällskapet trädgårdsamatörerna. FOR samverkar med Stockholms¬mässan AB om Nordens största trädgårdsmässa Nordiska trädgårdar. I FOR:s avdelning på mässan visar organisationerna och sällskapen inom fritidsodlingen upp sin verksamhet och delar med sig av sina djupa kunskaper.

Mer om mässan hittar du på Stockholmsmässans hemsida http://www.nordiskatradgardar.se/