Category

Nyheter

Lägesrapport fröförmedlingen

By Nyheter

Fröförmedlingen närmar sig slutet för säsongen 2020/21 och första stora fördelningen av efterbeställningar är gjord. Alla försändelser är lämnade till posten och har ni tur med PostNord kan ni få brev redan fredagen 26 februari men i varje fall i början av följande vecka. Alla som efterbeställt senast 15:e februari ska vara med. Sista beställning är normalt 1 mars, men på grund av pandemin är vi ungefär en vecka senare i förmedlingen än normalt. Alla efterbeställningar via hemsidan senast 7 mars kommer att hanteras. Vad som finns kvar nu framgår av restlista2 som nu publiceras. Nästa fördelning görs ungefär 8:e mars.

Lägesrapport fröförmedlingen

By Nyheter
Fredagen 29 jan postades de första fröförsändelserna och bör komma måndag-tisdag.
Måndagen 1 feb postades nästa omgång. Nu är ungefär 70% postat
Slutet av veckan bör resten lämnas till posten.
Restlistan är publicerad och det går bra att göra efterbeställningar från den. Första fördelning av efterbeställningar tidigast 10 feb.

Enkät för fritidsodlare

By Nyheter

Vi har via FOR fått en länk till en enkät från EU-kommissionen angående hur vi fritidsodlare köper/säljer småplantor, fröer och annat förökningsmaterial. Svaren ska användas för att påverka en tänkbar ändring på den nuvarande lagstiftningen gällande fröer och växtmaterial. Var vänlig att svara på enkäten, som ta knappt 10 minuter, och passa på att framföra era åsikter.
Svara på enkäten här.