Category

Nyheter

Föreningspärmen uppdaterad

By | Nyheter

Vi har uppdaterat föreningspärmen med nya dokument;

I verktygslådan finner du nya tips om studiecirklar med bifogade PDF:er, och en ny avdelning med en mall för inventarieförteckning för kretsar har tillkommit.

 

Stor jubileumstävling

By | Nyheter

Värva en vän & tävla om fina priser!

Känner du till någon som skulle ha glädje av att vara med i vår förening men inte är det än? Då är det här tävlingen för dig.
Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi som förening. Därför firar vi Sällskapet Trädgårdsamatörernas 80-årsjubileum med en värvnings- kampanj som kommer att pågå hela året.
Ta chansen att vinna en plats på nästa års riksmöte, presentkort på växter, boken ”Trädgårdsliv” eller spännande fröer.
 

Det här kan du vinna:

1:a pris Fritt deltagande och uppehälle för en person under riksmötet 2019.
2:a pris Presentkort på 2000 kr hos en trädgårdshandel
3:e pris Presentkort på 1000 kr hos en trädgårdshandel
4–5:e pris Boken ”Trädgårdsliv” av Christina Fryle & Inga Wallenqvist
6–10 pris Utvalda fröer från STA:s fröförmedling

Gör så här:

1. Värva en medlem.
2. Mejla namnet på den nya medlemmen till madeleine.a.almer@gmail.com. Ange ditt namn, adress, telefon- och medlemsnummer.
3. För varje medlem du värvar får du en ”lott” i tävlingen. Ju fler du värvar desto större chans att du vinner en eller flera priser.
Obs! Endast för Sällskapet Trädgårdsamatörernas medlemmar

Information – GDPR

By | Nyheter

Den 25 maj träder nya dataskyddsförordningen, GDPR i kraft.

Information om personuppgifter i Sällskapet Trädgårdsamatörernas medlemsregister

Under våren 2018 inför föreningen en ny webbaserad medlemshantering. Tjänsten tillhandahålls av Westarc AB. 

Syftet med medlemsregistret är att föreningens funktionärer ska kunna hantera information om föreningens medlemmar för att kunna ge medlemmarna de tjänster som de är berättigade till samt ge dem största möjliga behållning av sitt medlemskap. 

Genom uppgifterna i registret kan föreningen skicka ut medlemskort, en medlemstidning, TrädgårdsAmatören (4 ggr/år), ge medlemmarna den information de behöver om föreningens aktiviteter på Riks- och kretsnivå, ge medlemmarna möjlighet att delta i fröförmedlingen samt rösta på årsmöten. Medlemsregistret innehåller även information om medlemmarnas inbetalningar och underlag till föreningens bokföring på riks- och kretsnivå.

I registret kan följande uppgifter finnas om medlemmarna: medlemsnummer, namn, hemadress, telefonnummer, mobilnummer, födelseuppgifter, mailadress, faktureringsadress, registreringsdatum, typ av medlemskap, medlemstatus (aktiv m m), kretsbehörighet, roll inom föreningen samt viktiga uppgifter om medlemskapet som dubbelinbetalningar, byte av krets etc. För familjemedlemmar kan följande uppgifter vara registrerade: namn, adress, telefonnummer, mailadress samt födelseuppgifter. I registret finns även uppgifter om debitering av medlemsavgiften samt när medlemskapet upphör.

Uppgifter sparas i 2 år efter det medlemskapet upphör om inte medlemmen begärt annat. Den före detta medlemmen behåller sitt medlemsnummer i det fall den vill återuppta sitt medlemskap inom de 2 åren. I registret står medlemmen som avslutad. Efter det att avslutet har meddelats kretsen ingår den före detta medlemmen inte i något aktuellt kretsregisteruttag.

Från medlemsregistret görs uttag av rapporter till riksfunktionärer för ekonomisk redovisning, statistik samt för att kunna sköta föreningens åligganden som exempelvis fröförmedling. Kretsarna får varje månad rapporter i excel över sin krets medlemmar. Dessa rapporter skickas till respektive krets ordförande, kassör, sekreterare samt medlemsansvarige. I dessa rapporter ingår ej födelseuppgifter då dessa endast används för att lokalisera en medlems adress vid t ex returnerade tidningar eller andra utskick.

Alla åtgärder i registret loggas. Vi hanterar personuppgifterna med försiktighet, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och värnar om medlemmarnas integritet. 

Uppgifter lämnas endast ut till annan part (ex tidningstryckeri) om detta behövs för att föreningen ska kunna fullfölja sina åtaganden mot medlemmarna och endast i den omfattning och de uppgifter som är nödvändiga. 

Vill du få reda på vilka uppgifter vi har om dig kan du kontakta föreningens medlemsansvarige genom att maila till medlem.sta@gmail.com eller ringa telefonnummer 076 – 138 19 48.

Lägesrapport fröfördelningen

By | Nyheter

Första och andra fördelningen av fröer är gjord och plockningen av beställningar är i full gång. Antalet beställningar har ökat sen förra året med ungefär 20% varför arbetet har tagit längre tid än tidigare år. Det betyder också att möjligheten att få sina önskemål tillgodosedda har minskat något. De som angivit 25 extra sorter i sin beställning har oftast fått sina 20 portioner, men tyvärr inte alla. De som angivit automatisk påfyllning ska ha fått 20 portioner. De som inte fått sin tilldelning av 20 portioner får resten utan ytterligare kostnad om de gör en efterbeställning.

Ungefär 1/3 av fröförsändelserna går till posten idag tisdag 23 januari. Alla donatorer är inkluderade i dagens sändning. Ca 60% av sorterna på frölistan är nu slut och på restlistan finns ca 40% av sorterna kvar, men många med få portioner. Restlistan kommer att publiceras på hemsidan om ett par dagar, då tillsammans med en Extralista med ca 50 sorter bestående av sent mognade och inkomna frön.

Gör efterbeställning först när restlista och extralista publicerats annars kommer det att bli många beställningar gällande fröer som redan är slut. Första fördelning av efterbeställningar görs några dagar in i februari.

Publicering av extralista och restlista kommer att annonseras på hemsidan och i sociala medier.

Restlista och extralista

By | Nyheter

Nu är första och andra fördelningen av fröer gjord och det går bra att göra en efterbeställning. Restlistan innehåller både sorter med ett fåtal portioner kvar och sorter med många portioner kvar. I slutet av listan finns sorter som kom in sent till fröförmedlingen och inte han komma med på den första frölistan. Det är de sorter som har ett högre nummer än 2000 och som inte är sorterade i bokstavsordning.

Viktigt att bara göra nya beställningar utifrån denna nya ”Rest- och extralista” eftersom alla andra fröer redan är slut.

Vid efterbeställning görs ingen skillnad mellan donatorer och icke-donatorer. Efterbeställningarna ska göras före 1 mars. Efterbeställningar debiteras i efterhand med 5 SEK/portion dock minst 40 kr/tillfälle. Betalning görs senast 1 april.

Vid efterbeställning får du högst skriva 150 önskemål. Du kan få som mest 100 sorter, men kan också begränsa dig till ett mindre antal, genom att ange hur många sorter du högst vill ha.

Om man inte fått full tilldelning i första fördelningen kompenseras man i motsvarande mån vid efterbeställning, då gäller inte heller någon 40 kr:s gräns.

Restlistan 2017 hittar du här http://www.tradgardsamatorerna.nu/sites/default/files/user-2514/restlistai.pdf

Riksmöte 15-17 juni 2018

By | Nyheter