Category

TrädgårdsAmatören

TA 2014:2

By | TrädgårdsAmatören
Innehåll:

50 Karin har ordet
52 En trädgård i balans Christina Fryle
58 Prydnadsaplar Lotta Bernler
62 Skuggrabatten Birgitta Carlberg
66 Hundtandsliljor – Erythronium Eric Wahlsteen
72 Kalmia Inge Knutsson
75 Mälardalskretsen kåserar om sin verksamhet Marina Brokås
76 Euonymus – benvedssläktet Owe Jaktlund
80 Blomster-Lottas trädgård Magisk fjällträdgård väcks till liv Mariana Mattsson
83 Lökhelg i Uppsala Owe Jaktlund
86 Artikelhjälp önskas Owe Jaktlund
87 Sesleria heufleriana– årets perenn Owe Jaktlund
88 Pinus sylvestris ’Yellow Kry’ Brita Johansson
89 Owe:
90 Föreningsnotiser
93 Föreningsfunktionärer

TA 2014:3

By | TrädgårdsAmatören
Innehåll:
 98 Karin har ordet
100 Att planera för en lång färgsprakande höst – Anna Lundborg
106 Anlägga en koidamm – så här gjorde vi – Jeanette Persson
110 Herrgårdspioner – Johan Pettersson
116 Euonymus, del 2 – Owe Jaktlund
122 Irland med STA – härliga dagar i gott sällskap – Madeleine Almér
125 Fem favoriter – Inge Lager
126 Prunkhallon – Johan Pettersson
127 Hälsning från Sveriges trädgård, Blekingekretsen kåserar – Göran Fries
128 Vilken helg vi hade! På riksmötet i Småland – Christina Fryle
130 Mertensia virginica – Owe Jaktlund
133 Owe:
134 Hög tid att bidra till frölistan
136 Elaeagnus umbellata – Inger Frändås
138 Liljor Ångermanlandskretsen går kurs – Benne Odén
139 Skaraborgskretsen 50 år! – Christina Fryle
140 Nya funktionärer i fröförmedlingen
141 Föreningsnotiser