Det finns ogräs … och så finns det invasiva växter

Ogräs och invasiva växter har ganska mycket gemensamt. De finns på platser där vi inte vill ha dem och de sprider sig lätt.
När vi talar om invasiva främmande växter är det sådana som införts från andra länder – ofta av oss trädgårdsodlare – och som håller på att sprida sig ut i svensk natur. I naturen kan de skapa obalans och hota den biologiska mångfalden. Därför måste vi hjälpas åt för att hindra dem.
Läs mer om de tre typerna av invasiva främmande växter som är på tapeten idag – de förbjudna, de nationella och de presumtiva hoten. På Fritidsodlarnas hemsida finns mycket material att ta del av.
Vi trädgårdsamatörer är ofta uppmärksamma på växter som sprider sig litet för lätt. De tar över och kväver andra fina och ovanliga växter vi har i trädgården. I vår Facebook-grupp gjordes för ett tag sedan en insamling av era erfarenheter. Den tänker vi sammanställa till en faktabank.

De förbjudna

De som är förbjudna att odla, sälja och köpa är de som EU har på sin lista. Några är inte härdiga i Sverige, men  här betraktas EU som ett område:
 • Jättebalsamin Impatiens glandulifera 
 • Jätteloka Heracleum mantegazzianum 
 • Tromsöloka Heracleum persicum 
 • Gul skunkkalla Lysichiton americanus
 • Smal vattenpest Elodea nuttallii
 • Kabomba Cabomba caroliniana
 • Vattenhyacint Eichhornia crassipes
 • Sidenört Asclepias syriaca
 • Japansk humle Humulus japonicus
 • Fjäderborstgräs Cenchrus setaceus
 • Flikpartenium Parthenium hysterophorus
 • Gudaträd Ailanthus altissima
 • Musselblomma Pistia stratiotes
 • Japansk träddödare Celastrus orbiculatus
 • Syrenslide Rubrivena polystachya

Parkslide kommer troligen att bli förbjuden

Än så länge finns inget förbud mot parkslide, utan det kommer troligen på den nationella listan över växter som ska bli förbjudna i Sverige. Den listan väntar vi fortfarande på. Har du parkslide bör du hålla koll på det så att det inte sprider sig. Just nu är det väldigt kostsamt för privatpersoner att bekämpa parkslide, eftersom det innebär att man måste söka dispens för kemisk bekämpning med glyfosat, den enda säkra metoden att bekämpa parkslide. Endast personer med utbildning får använda kemiska bekämpningsmedel. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.