Fröer

Nu ska alla fröer som beställts från den ursprungliga frölistan vara utskickade. Titta igenom extralistan för att se om det finns något där du vill ha. Det kan ha tillkommit helt nya fröer och även sådant som tagit slut tidigare.

Fröerna samlas in av våra medlemmar och gör det möjligt för dig att så och odla växter som annars skulle vara mycket svåra att få tag på. Eftersom fröerna är insamlade i medlemmarnas trädgårdar så består listan av växter som fungerar i vårt klimat.

Tänk på att kortlivade fröer hanteras separat och därför kan du få två försändelser (exempel på kortlivade fröer).

Extralistan publiceras när alla beställare tilldelats sina portioner, men innan alla fröer skickats ut. Tilldelningen går till så att alla beställare i tur och ordning först får sitt första val, sedan sitt andraval och därefter sitt tredjeval, osv. Det innebär att alla ska kunna få någon av sina mest önskade fröer.

Vem får beställa frö och hur mycket?

Endast medlemmar kan beställa fröer ur listan. Den som är registrerad medlem 31 december kan vara med i första beställningsomgången. De som blir medlemmar senare kan göra efterbeställning.

Du kan beställa 20 olika fröer och skriv dem i angelägenhetsordning. Eftersom en del är mycket åtråvärda, kan de du önskar vara slut, så skriv upp fler än de 20, så du är säker på att få 20 påsar.

De medlemmar som donerat minst fem sorter får större tilldelning (30 sorter) vid fröbeställning och tilldelas frö först vid ordinarie tilldelning.

Donatorer som sänder in minst 25 olika sorter får sina fröer helt kostnadsfritt och dessutom större tilldelning:
25 – 35 olika sorter får 30 sorter
36 – 75 olika sorter får 40 sorter
76 och däröver får 50 sorter

 

Beställ så här

Du kan göra din betällning online med hjälp av vårt

Beställningsformulär eller skriv en lista med ditt namn, adress och medlemsnummer och sänd den till:
STA Fröförmedling
Göran Fries
Pokalgränden 6, 226 51 LUND

1Ange medlemsnummer och namn.
Du hittar ditt medlemsnummer  i adressrutan på baksidan av TA och på din årliga faktura.

2Ange sortnummer i den ordning du helst vill ha dem.
Varje medlem har rätt till 20 sorter i den första fördelningen men ange gärna 25 sorter mer än du är berättigad till eftersom vissa sorter tar slut fort. Du kan också ange i din beställning att du vill få din frökvot slumpmässigt uppfylld ifall önskade sorter tar slut. Kryssa då i angiven ruta! Vid varje beställning kan man få högst en portion av varje sort, det lönar sig inte att skriva samma nummer flera gånger.

3. För att vara med i första fördelningen ska beställning och betalning ha inkommit senast 22 januari, alla övriga vars beställning inkommit senast 31 januari är med i andra fördelningen. Observera att många sorter tar slut redan i första fördelningen. Donatorer tilldelas frö först i varje omgång. Beställningar och betalningar som inkommit efter 31 januari behandlas som efterbeställningar.

Betalning

En expeditionsavgift på 100 SEK betalas till:
STA-Fröförmedling bankgiro 418-4446
Beställningar från andra länder till: IBAN/BIC SE746000 0000 0005 6008 8752″>0000 0005 6008 8752
Swiftadress: HANDSESS.

Glöm inte att ange medlemsnummer och namn på inbetalningen. Kvitto på inbetalning behöver ej insändas.

Om man överför pengar mellan EU-länder inkl. Norge kan man be sin bank att göra en SEPA-betalning. Den ska enligt en EU-förordning ske till samma avgift som en inhemsk banköverföring, men man ska vara uppmärksam på att betalningen ska följa bestämda formkrav. Formkravet brukar vara att betalningen görs i Euro.

Vill du ha frölistan på papper?

För dem som inte har skrivare kan vi mot en mindre avgift på 25 kronor (självkostnad) skicka en utskriven lista. Beställ den från Göran Fries,  goran.fries@outlook.com Pokalgränden 6, 226 51 Lund

Kostnaden för listan betalar ni samtidigt som ni betalar era beställda fröer:
100+25= 125 kronor

 

Efterbeställningar

Efter att den första fördelningen är avklarad går det att göra en efterbeställning av kvarvarande sorter. Det är endast utifrån restlistan som man kan göra sina beställningar. Restlistan publiceras på webben i månadsskiftet januari-februari. Fördelningen av efterbeställningar görs tidigast 7 dagar efter det att listan har publicerats. Vid efterbeställning görs ingen skillnad mellan donatorer och övriga. Efterbeställningarna ska insändas före 8 mars. Efterbeställningar debiteras i efterhand med 5 SEK/portion dock minst 40 kr/tillfälle. Betalning görs senast 1 april.

Vid efterbeställning får du högst skriva 150 önskemål. Du kan få högst 100 sorter, men kan också begränsa dig till ett mindre antal, genom att ange hur många sorter du högst vill ha. Om man inte fått full tilldelning i första fördelningen kompenseras man i motsvarande mån vid efterbeställning, då gäller inte heller någon 40 kronors gräns. När man fått sin efterbeställning är det möjligt att göra flera efterbeställningar. Observera att i varje beställning kan man få högst en portion av varje sort, dock kan man beställa och få samma sort i de olika fördelningarna.