Frö

Fröförmedlingen är en viktig del av Trädgårdsamatörernas verksamhet. Varje år kan du som medlem beställa spännande frön från vår omfattande frölista. Fröerna samlas in av våra medlemmar och gör det möjligt för dig att så och odla växter som annars skulle vara mycket svåra att få tag på. Eftersom fröerna är insamlade i medlemmarnas trädgårdar så består listan av växter som fungerar i vårt klimat. Frölistan publiceras på webben i början av november.

Vill du ha frölistan på papper?
För dem som inte har skrivare kan vi mot en mindre avgift på 25 kronor (självkostnad) skicka en utskriven lista. Beställ den från

Kostnaden för listan betalar ni samtidigt som ni betalar era beställda fröer:
100+25= 125 kronor

Ibland hinner fröer av olika skäl inte komma med i den ordinarie frölistan – exempelvis fröer som mognar sent. Vi gör då en extralista som bara publiceras på webben. Beställningar från extralistan görs på samma sätt som från ordinarie frölista. Ytterligare sorter kan tillkomma på den restlista som publiceras inför efterbeställningarna i januari.

Beställningar kan göras så snart frölistan har publicerats på webben.

Vem får beställa frön och hur mycket?

Endast medlemmar kan beställa fröer ur listan. Den som är registrerad medlem 31 december 2020 kan vara med i första beställningsomgången. De som blir medlemmar i januari 2021 kan göra efterbeställning.

Du kan beställa 20 olika fröer och skriv dem i angelägenhetsordning. Eftersom en del är mycket åtråvärda, kan de du önskar vara slut, så skriv upp fler än de 20, så du är säker på att få 20 påsar.

De medlemmar som donerat minst fem sorter får större tilldelning vid fröbeställning och tilldelas frö först vid ordinarie tilldelning.

Medlem som donerat:
5 – 35 olika sorter får 30 sorter
36 – 75 olika sorter får 40 sorter
76 och däröver får 50 sorter

Donatorer som sänder in minst 25 olika sorter får sina fröer helt kostnadsfritt.

Beställ så här

Du kan göra din betällning online med hjälp av vårt

Beställningsformulär

eller skriv en lista med ditt namn, adress och MEDLEMSNUMMER  (mycket viktigt!)och sänd den till:
STA Fröförmedling
Göran Fries
Pokalgränden 6, 226 51 LUND

1Ange medlemsnummer och namn.
Du hittar ditt medlemsnummer  i adressrutan på baksidan av TA.

2Ange sortnummer i den ordning du helst vill ha dem.
Varje medlem har rätt till 20 sorter i den första fördelningen men ange gärna 25 sorter mer än du är berättigad till eftersom vissa sorter tar slut fort. Du kan också ange i din beställning att du vill få din frökvot slumpmässigt uppfylld ifall önskade sorter tar slut. Kryssa då i angiven ruta! Vid varje beställning kan man få högst en portion av varje sort, det lönar sig inte att skriva samma nummer flera gånger.

3. För att vara med i första fördelningen ska beställning och betalning ha inkommit senast 11 januari, alla övriga vars beställning inkomna senast 18 januari är med i andra fördelningen. OBS många sorter tar slut redan i första fördelningen. Donatorer tilldelas frö först i varje omgång. Beställningar och betalningar som inkommit efter 18 januari behandlas som efterbeställningar.

Betalning

En expeditionsavgift på 100 SEK betalas till:
STA-Fröförmedling bankgiro 418-4446
Beställningar från andra länder till: IBAN/BIC SE746000 0000 0005 6008 8752″>0000 0005 6008 8752
Swiftadress: HANDSESS.

Glöm inte att ange medlemsnummer och namn på inbetalningen. Kvitto på inbetalning behöver ej insändas.

Om man överför pengar mellan EU-länder inkl. Norge kan man be sin bank att göra en SEPA-betalning. Den ska enligt en EU-förordning ske till samma avgift som en inhemsk banköverföring, men man ska vara uppmärksam på att betalningen ska följa bestämda formkrav. Formkravet brukar vara att betalningen görs i Euro.

Efterbeställningar

Efter att den första och andra fördelningen är avklarade går det att göra en efterbeställning av kvarvarande sorter. Det är endast utifrån restlistan som man kan göra sina beställningar. Restlistan publiceras på webben ungefär  20 januari. Fördelningen av efterbeställningar görs tidigast 7 dagar efter det att listan har publicerats, dock tidigast 1 februari. Vid efterbeställning görs ingen skillnad mellan donatorer och icke-donatorer. Efterbeställningarna ska insändas före 1 mars. Efterbeställningar debiteras i efterhand med 5 SEK/portion dock minst 40 kr/tillfälle. Betalning görs senast 1 april.

Vid efterbeställning får du högst skriva 150 önskemål. Du kan få högst 100 sorter, men kan också begränsa dig till ett mindre antal, genom att ange hur många sorter du högst vill ha. Om man inte fått full tilldelning i första fördelningen kompenseras man i motsvarande mån vid efterbeställning, då gäller inte heller någon 40 kr:s gräns. När man fått sin efterbeställning är det möjligt att göra flera efterbeställningar. Observera att i varje beställning kan man få högst en portion av varje sort, dock kan man beställa och få samma sort i de olika fördelningarna.

Frågor / Kontakt

Agneta Bjarnevik hanterar frågor kring fröbeställningar och distribution av dessa.

E-post: infostafro@gmail.com

Telefon: 072-740 80 75