En förutsättning för vår fina frölista är att många medlemmar samlar och donerar fröer. Tips och råd om hur man samlar frö finns att läsa i några artiklar som du hittar här.

Donatorsnummer

Varje donator identifieras av sitt donatorsnummer, detta nummer behålls år efter år. Nya donatorer anger NY samt medlemsnummer och kommer då att få ett donatorsnummer. Ni som har glömt ert nummer kan kontakta fröförmedlingen eller helt enkelt bara ange medlemsnummer. Du som har donerat frö de senaste två åren kan själv leta upp ditt dontarsnummer genom att logga in här på webbsidan.

Skicka dina listor 15 oktober

allra helst via e-post till goran.fries@outlook.com eller via vanlig post Göran Fries, Pokalgränden 6, 226 51 Lund.

Den 15/10 ska listan över fröer du vill bidra med vara insänd.
25/10 är absolut sista dagen att skicka en kompletterande lista över fröer du bidrar med,

Använd gärna den bifogade mallen nedan – ”Lista för frödonation”.

Skicka frö 1 november

Frö ska sändas in senast 1 november. Det går bra att dela upp listan på flera olika omgångar som sänds in efterhand, det underlättar hanteringen för oss.

Frön som mognar sent kan sändas in senare – 15 november – men de ska finnas med på lista insänd 15 oktober, markerade som SENA.

Skicka dina fröer till STA Fröförmedling, Agneta Ericsson, Kyrkogatan 17, 744 31 Heby. Bifoga en kopia av sortlistan, det underlättar frömottagarens sortering och kontroll. Du hittar sortlistan längst ned på denna sida.

Vilka sorter vill vi ha?

Vi förmedlar frön från fleråriga sorter som kan odlas utomhus någonstans i Sverige. Grönsaksfrön, utplanteringsväxter och krukväxter tas inte med. Naturligtvis kasseras även ogräsaktiga fröer som kírskål, knölklocka och liknande. Om man vet släktet, men inte arten, vad gör man då? Sänder man in det som sp. eller låter man bli. Detta är en svår fråga som vi besvarar på följande sätt: Det beror på hur attraktiv sorten är. Aquilegia sp. och Digitalis sp. vill vi inte ha, men Nomocharis sp. tar vi gärna emot.

Förpackning och märkning av fröer

Allra bäst är att sända in frö i påsar från fröförmedlingen (kontakta Göran Fries). Ni kan också använda kaffefilter som tidigare men vi föredrar påsar!  Har man mycket frö av en sort kan man dela upp på fler påsar, för stora fröer kan man få extra stora påsar från fröförmedlingen.

Hur försluter man fröpåsar? Vik kanten två gånger, ungefär ½ cm varje gång, och häfta ihop.

Hur ska ni nu märka påsarna med insända frön? Ange tydligt donatorsnummer samt sortnamn (samma som i er lista).

När det gäller sortnamn försöker vi i stort hålla oss till SKUD. De sortnamn man skriver in i donationslistan söks upp av vårt program varför mindre felstavningar, särskilt i slutet av namnen klaras av ganska enkelt, medan namn med fel struktur och med felstavningar i början av släktnamn eller artnamn kan vara lite mer arbetsamma att finna. Använder man ett äldre synonymt namn hittar programmet i regel detta och ändrar till det namn vi använder. Detta betyder att ni kan donera frö med ett sortnamn men som i listan får ett annat namn. Som regel finns då också det synonyma namnet med i listan.

Vad menar vi då med fel/rätt struktur? Vi använder den namnstruktur man normalt använder t.ex. i SKUD och det gäller som regel följande: Först släktnamnet med stor bokstav (ex. Campanula) följt av artnamnet med små bokstäver (ex. persicifolia) sedan kan det förekomma en ytterligare bestämning med underarter, varieteter m.m. Detta ser normalt ut som ett av följande alternativ: ssp. underartsnamn v. varietetsnamn (var. förekommer också) f. formnamn ’namnsort’ Här är ett vanligt fel att man slarvar med beteckningarna som ssp. eller ’. Om vi får i detta fält namnet alba så vet vi inte om det ska vara ssp. alba eller ’Alba’ eller möjligen något annat. Detta betyder att det är svårare att finna rätt namn och ibland blir det missförstånd som leder till helt fel sorter i frölistan. Skriver man däremot ssp. alba när det ska vara ssp. album så har det oftast ingen betydelse då programmet direkt finner detta och automatiskt väljer rätt namn. Sedan finns det t.ex. inom Aquilegia och Paeonia sortnamn där man har en något annorlunda namnstruktur med gruppnamn och liknande. Då anger man ju namnet enligt detta, och ni kan se i vår publicerade sortlista hur vi anger sådana annorlunda namn.  Listan hittar ni längst ned på sidan – Sortlista att använda vid frödonation.

Vilka sortnamn ska man ange?

Vi har i vår frölista ytterligare ett fält som vi kallar extra där vi anger färg, bladstorlek, höjd och liknande. OBS detta är inte till för att tala om hur sorten ser ut, sådana uppgifter finns inte med i vår frölista. Detta fält är till för att ange att det är frö av en viss sort men som har ett utseende som helt skiljer sig från det normala. Har vi en vanlig stor blåklocka som i allt ser ut som en sådan men som har klart röda blommor så är det så anmärkningsvärt att vi kan ha det som en egen sort. Är det däremot något som avviker i mindre mening från det det normala så vill vi inte ha det som egen sort. Skriv således inget sådant extra. Det händer att någon också skriver det svenska namnet, detta har vi ingen nytta av och eftersom det blir mer text att sålla bort vid inskrivningen så innebär det merarbete.

Fördelar med att vara frödonator

Det finns många fördelar med att donera frö till Trädgårdsamatörernas frölista. Om man har donerat minst fem sorter blir tilldelningen större och man tilldelas först i varje fördelning.

Medlemmar som donerar…
5 – 35 olika sorter får 30 sorter
36 – 75 olika sorter får 40 sorter
76 och däröver får 50 sorter
Donatorer som sänder in minst 25 olika sorter får sina fröer helt kostnadsfritt och betalar alltså inte omkostnadsbeloppet (100 SEK).

Frågor

För frågor som rör donationer – kontakta goran.fries@outlook.com eller infostafro@gmail.com