Nedan hittar du årets samt tidigare års frölistor. Du kan redan nu göra din beställning men fröerna börjar inte fördelas förrän i januari. Inför fördelningen lottas då samtliga inkomna fröbeställningar. Att beställningarna kommer in tidigt förenklar hanteringen för frögänget genom att alla fröportioner inte behöver packas i sista stund.

 

Frölistekommentarer

I STAs Facebook grupp kan ni läsa frödonatorernas kommentarer om flera av de sorter som förekommer i frölistan. När ni vill söka efter en viss typ av inlägg i gruppen finns det en ruta till höger, som heter Populära ämnen i inlägg. Välj det som passar.
Alternativ om ni tittar på ett inlägg som har en flagga (under bilden) och klickar på den — så får ni en lista på alla inlägg som är publicerade under den flaggan.

Om du själv vill göra en frölistekommentar för något som du donerat så skriv inlägget och publicera det. Tryck sedan på de tre prickarna och välj ”Lägg till inläggsämne”, klicka i den tomma listan och välj sedan ”Frölistekommentar”.
Lägesrapport fröförmedlingen
Fredagen 29 jan postades de första fröförsändelserna och bör komma måndag-tisdag.
Måndagen 1 feb postades nästa omgång. Nu är ungefär 70% postat
Slutet av veckan bör resten lämnas till posten.
Restlistan är publicerad och det går bra att göra efterbeställningar från den. Första fördelning av efterbeställningar tidigast 10 feb.

Växternas namn

Släktnamn på svenska (Inger Frändås)
Fröförmedlingens art- och sortlista

2020

Frölistan 2020
Frölista 2020 med fullständiga vetenskapliga namn
Frödonatorer 2020
Restlista 2020
Restlista2 2020

Frölistan 2020 PDF
Frölista 2020 med fullständiga vetenskapliga namn PDF
Frödonatorer 2020 PDF
RestlistaI 2020 PDF
Restlista2 2020 PDF

2019

Frölistan 2019
Frölistan 2019 med fullständiga vetenskapliga namn
Frödonatorer 2019
Restlista 2019

2018

Frölistan 2018
Frödonatorer 2018
Restlista 2018 i word-format

 

 

Frölistan med svenska namn, nu kompletterad med alla svenska namn som finns i SKUD. För namnsorter står en * efter artens namn för att ange att det är en namnsort av arten.
Som PDF-fil 
Som Wordfil

Frölistan i word med släktnamnen i första kolumnen.
Får ej redigeras på ngt sätt för att publiceras eller sprida till andra!

Frörapport 1 infört 18 januari 2019

2017

Frölistan 2017
Frödonatorer 2017
Restlista och extralista 2017
Restlista 2-2017

2016

Frölistan 2016
Frödonatorer 2016
Restlista 2016

2015

Frödonatorer 2015
Frölistan 2015
Restlista nr 3 – 2015

2014

Restlista 2014
Frölista 2014
Frölista 2014 med växtfamilj och svenskt namn
Frödonatorer 2014

2013

Frölista 2013
Frölista 2013 med svenska namn
Frödonatorer 2013

2012

Frölista 2012

2011

Frölista 2011
Frödonatorer 2011

2010

Frölista 2010
Frödonatorer 2010
Kommentarer till frölistan 2010 (ur TrädgårdsAmatören)