Du kan göra din beställning så snart listan har publicerats, men fröerna fördelas inte förrän i januari. Inför fördelningen lottas då samtliga inkomna fröbeställningar. Att beställningarna kommer in tidigt förenklar hanteringen genom att alla fröportioner inte behöver packas i sista stund. Tidigare års frölistor finns på denna länk.

Frölista 2023

Frölista PDF
Frölista Word
Frölista Excel
Donatorer

Restlista Extralista PDF

Alla listor bygger på samma innehåll. Alla sorter har ett nummer, vetenskapligt namn ungefär som i SKUD, svenskt namn om det finns ett sådant (också enligt SKUD) samt en lista över donatorer av sorten om högst 5, annars flera.

Frölistekommentarer

I STAs Facebookgrupp kan ni läsa frödonatorernas kommentarer om flera av de sorter som förekommer i frölistan. När ni vill söka efter en viss typ av inlägg i gruppen finns det en ruta till höger, som heter Populära ämnen i inlägg. Välj det som passar. Alternativ om ni tittar på ett inlägg som har en flagga (under bilden) och klickar på den — så får ni en lista på alla inlägg som är publicerade under den flaggan.

Om du själv vill göra en frölistekommentar för något som du donerat så skriv inlägget och publicera det. Tryck sedan på de tre prickarna och välj “Lägg till inläggsämne”, klicka i den tomma listan och välj sedan “Frölistekommentar”.

Växternas namn

Släktnamn på svenska (Inger Frändås)
Fröförmedlingens art- och sortlista