Nedan hittar du årets samt tidigare års frölistor. Du kan redan nu göra din beställning men fröerna börjar inte fördelas förrän i januari. Inför fördelningen lottas då samtliga inkomna fröbeställningar. Att beställningarna kommer in tidigt förenklar hanteringen för frögänget genom att alla fröportioner inte behöver packas i sista stund.

 

Första fördelningen är gjord och andra fördelningen blir nästan inget då så många kom med redan i första. Vi har startat plockningen av era frökuvert och har väl hunnit lite mer än ¼-del. Första omgången går till posten i början av veckan och sedan hänger det på PostNord. Donatorer och några andra kan vänta på brev i slutet av den kommande veckan, sedan hoppas jag att resten kan komma i näst-nästa vecka (hoppas jag).

Listan med kvarvarande kommer att publiceras i mitten av nästa vecka. 55% av sorterna finns det något kvar av, en del väldigt få portioner. Vänta med att göra efterbeställningar till listan publiceras. Första fördelning av efterbeställningar görs tidigast 1 februari och alla som beställt då får samtidigt, det lönar sig inte att beställa innan dess.

Växternas namn

Släktnamn på svenska (Inger Frändås)
Fröförmedlingens art- och sortlista

2019

Tyvärr har vi råkat ut för ett ”tekniskt” problem utanför vår kontroll, vilket gör att det första utskicket av fröerna blir försenat för en del av er.
Vi beklagar detta, men jobbar på för att lösa det så snart som möjligt!

Frölistan 2019
Obs: Bry er inte om att det står 2017-2018 på beställningsformuläret, det gäller för även för 2019-2020 års fröbeställningar!
Frölistan 2019 med fullständiga vetenskapliga namn
Frödonatorer 2019
Restlista 2019

2018

Frölistan 2018
Frödonatorer 2018
Restlista 2018 i word-format

 

 

Frölistan med svenska namn, nu kompletterad med alla svenska namn som finns i SKUD. För namnsorter står en * efter artens namn för att ange att det är en namnsort av arten.
Som PDF-fil 
Som Wordfil

Frölistan i word med släktnamnen i första kolumnen.
Får ej redigeras på ngt sätt för att publiceras eller sprida till andra!

Frörapport 1 infört 18 januari 2019

2017

Frölistan 2017
Frödonatorer 2017
Restlista och extralista 2017
Restlista 2-2017

2016

Frölistan 2016
Frödonatorer 2016
Restlista 2016

2015

Frödonatorer 2015
Frölistan 2015
Restlista nr 3 – 2015

2014

Restlista 2014
Frölista 2014
Frölista 2014 med växtfamilj och svenskt namn
Frödonatorer 2014

2013

Frölista 2013
Frölista 2013 med svenska namn
Frödonatorer 2013

2012

Frölista 2012

2011

Frölista 2011
Frödonatorer 2011

2010

Frölista 2010
Frödonatorer 2010
Kommentarer till frölistan 2010 (ur TrädgårdsAmatören)