För att underlätta för kretsstyrelser och funktionärer har vi samlat material och tips här. Kanske har just du material som vi kan lägga in här på sidan? Skicka det till Filip Falk filip_falk@hotmail.com eller Annica Nordin annica.a.nordin@gmail.com

Manual medlemsregister

Stadgar och riktlinjer

Kretsnotiser i TA

Efter årsmötet

Logotyp

Kursmaterial

Tips och inspiration

Värva medlemmar

Arrangera riksmöte

Ombudsmöte

Föreningspärm

Styrelsearbete

Streama föredrag