Efter årsmötet

Så snart som möjligt efter årsmötet behöver kretsen meddela vilka förändringar som beslutats på årsmötet. Fyll i blanketten till STA sekreterare och skicka tillsammans med verksamhetsberättelsen för föregående år.

STA sekreterare är Ulrika Bohman, ulrika.bohman@pitea.se, 070-661 9937 eller 072-450 0006