Kretsnotiser i TA

– Råd till kretsarnas kontaktpersoner för kretsnotiser i tidningen TrädgårdsAmatören.

I varje nummer av TA publiceras de så kallade kretsnotiserna, dvs en kort version av kretsarnas program. Varje krets har en kontaktperson som ansvarar för att via e-post skicka aktuella programpunkter till TA-redaktionen. Skicka mejlet med kretsens programpunkter (när, var, vad och hur) till ta.notiser@gmail.com. Vänligen, ange kretsens namn både i mejlets ämnesrad och i den bifogade filens namn. Detta underlättar mycket för redaktionen!

Vid byte av kontaktperson är det viktigt att både informera den nya om hur det fungerar och TA-redaktionen om namn- och adressändringen. Det fungerar olika i kretsarna och det finns ingen koppling till någon post i styrelsen.

Kretsnotiserna i TA fungerar naturligtvis som en påminnelse för de egna medlemmarna men målgruppen är i första hand besökare från andra kretsar än den egna. Andra målgrupper är medlemmar som ännu inte är kretsanslutna och blivande medlemmar, det vill säga, personer som inte har tillgång till kretsens programblad eller mejlutskick. De föredrag och andra programpunkter som tas med bör därför vara öppna även för medlemmar som inte är anslutna till kretsen. Undantag görs dock för kretsarnas årsmöten.

Aktuell period för programpunkter är från beräknad utgivningsdag till cirka två veckor efter nästa nummers utgivningsdag. Dessutom kan vi ta med resor och växtmarknader som ligger längre fram i tiden och som kan behöva planeras eller anmälas till i god tid.

Datum 2024

TA nr 1, utgivningsdatum 9 februari: skicka notiserna för perioden 10 februari – 19 maj senast den 5 januari
TA nr 2, utgivningsdatum 6 maj: skicka notiserna för perioden 6 maj – 31 augusti senast den 22 mars (tidigt pga påsk)
TA nr 3, utgivningsdatum 26 augusti: skicka notiserna för perioden 26 augusti – 1 december senast den 22 juli
TA nr 4, utgivningsdatum 18 november: skicka notiserna för perioden 18 november – 23 februari senast den 14 oktober

Vad ska med?

Vanligen tar vi inte med kurser och ”vanliga” trädgårdsvisningar om de inte kombineras med växtmarknad eller andra evenemang. Detta eftersom det inte är möjligt att få plats med den stora mängd trädgårdsvisningar som många kretsar anordnar. Vill man framhålla ett mindre antal trädgårdsvisningar lite extra kan vi lägga in en rad med samlade datum och hänvisning till kretsens hemsida för mer info.

Eftersom notiserna riktar sig till medlemmar även utanför den egna kretsen är det viktigt att det klart framgår när och var träffarna hålls och att inte hänvisa till kretsprogrammet. I TA uppmanar vi till att kontrollera på kretsens hemsida eller kontakta kretsen om man vill ha mer information och för att kontrollera att det inte skett några förändringar. Kontaktinformation till alla kretsar publiceras som regel i TA nummer 2 varje år.

Lite större evenemang som även riktar sig till andra kretsar (t.ex. gemensamma växtmarknader och konferenser) är ni välkomna att informera om i egna annonser. Redaktionen kan hjälpa till med detta.

Skriv kort

Endast det väsentligaste tas med, det vill säga datum, plats, vad som ska ske och namn på föreläsare. Även kostnad, kontaktperson och anmälningsinfo kan tas med.

Exempel på hur notiserna kan se ut:
Måndag 8 augusti 19.00 Olle Olsson, Blomstermåla, håller föredrag om lökväxter. Missionshuset, Storgatan 14, Yxkrok.

Lördag 30 augusti 11–14 Växtmarknad i Regementsparken, Uddevalla. Anmälan senast 15 maj till Olle Olsson, o.olsson@gmail.com, 070-123 45 67.

30–31 augusti Bussresa till Dalarna. Pris 1 200 kr i dubbelrum. Anmälan senast 15 maj till Olle Olsson, o.olsson@gmail.com eller 070-123 45 67.

Kontaktperson i TA-redaktionen är Åsa Kristensson, ta.asa.kristensson@gmail.com, 070-568 64 68

Manus senast
TA 1: 5 jan (10/2-19/5)
TA 2: 22 mars (6/5-31/8)
TA 3: 22 juli (26/8-1/12)
TA 4: 14 okt (18/11-23/2)