Kretsnotiser i TA

Råd till kontaktpersonerna för kretssnotiser i TrädgårdsAmatören. I Kretsnotiserna publicerar TA en kort version av kretsarnas program.

Varje krets har en kontaktperson som ansvarar för att via e-post skicka aktuella programpunkter. Ange kretsens namn i både filnamn och i ämnesraden i mejlet. Annars blir det väldigt rörigt att hålla reda på alla program.

Vid byte av kontaktperson är det viktigt att både informera den nya om hur det fungerar och TA om namn- och adressändringen. Det fungerar olika i kretsarna och det finns ingen koppling till någon post i styrelsen.

Kretsnotiserna fungerar naturligtvis som en påminnelse för de egna medlemmarna men målgruppen är i första hand besökare från andra kretsar än den egna. Kanske också medlemmar som ännu inte är kretsanslutna och blivande medlemmar. Alltså personer som inte har tillgång till kretsens programblad eller mejlutskick. De föredrag och andra programpunkter som tas med bör därför vara öppna även för medlemmar som inte är anslutna till kretsen. Undantag görs för kretsarnas årsmöten.

Aktuell period för programpunkter är från beräknad utgivningsdag till cirka två veckor efter nästa nummers utgivningsdag. Dessutom kan vi ta med resor och växtmarknader som ligger längre fram i tiden och som kan behöva planeras eller anmälas till i god tid.

Tider

TA nr 1, 10 februari – skicka notiserna senast 7 januari
TA nr 2, 5 maj – skicka notiserna senast 30 mars
TA nr 3, 25 augusti – skicka notiserna senast 20 juli
TA nr 4, 18 november – skicka notiserna senast 14 oktober

Vad ska med?

Vanligen tar vi inte med kurser och ”vanliga” trädgårdsvisningar om de inte kombineras med växtmarknad eller andra evenemang. Detta eftersom det inte är möjligt att få plats med den stora mängd trädgårdsvisningar många kretsar anordnar. Vill man framhålla ett mindre antal trädgårdsvisningar lite extra kan vi lägga in en rad med samlade datum och hänvisning till kretsens hemsida för mer info.

Eftersom notiserna riktar sig även utanför den egna kretsen är det viktigt att det klart framgår när och var träffarna hålls och att inte hänvisa till kretsprogrammet. I TA uppmanar vi till att kontrollera på hemsidan eller kontakta någon i kretsen om man vill ha mer information och för att kontrollera att det inte skett några ändringar. Kontaktinformation till alla kretsar publiceras som regel i TA nummer 2 varje år.

Lite större evenemang som även riktar sig till andra kretsar (t.ex. gemensamma växtmarknader och konferenser) är ni välkomna att informera om i egna annonser. Redaktionen kan hjälpa till med detta.

Skriv kort

Endast det väsentligaste tas med, det vill säga datum, plats, vad som ska ske och namn på föreläsare. Även kostnad, kontaktperson och anmälningsinfo kan tas med.

Exempel på hur notiserna kan se ut:
Måndag 8 augusti 19.00. Olle Olsson, Blomstermåla, håller föredrag om lökväxter. Plats: Missionshuset, Storgatan 14, Yxkrok.

Lördag 30 augusti 11–14. Växtmarknad i Regementsparken, Uddevalla. Anmälan senast xx maj till Olle Olsson, o.olsson@gmail.com, 073-xxx xx xx.

30–31 augusti. Bussresa till Dalarna. Pris 1 200 kr i dubbelrum. Anmälan senast xx till Olle Olsson, oolsson@gmail.xxx eller tfn xx-xxxx.

Kontaktperson i TA-redaktionen är Agneta Bergström, agneta.u.bergstrom@gmail.com, 072-361 50 56

Manus senast

TA 1 – 7 jan
TA 2 – 30 mars
TA 3 – 20 juli
TA 4 – 14 okt