Kursmaterial

Kretsarna delar här med sig av allt från färdig dokumentation till kursupplägg som har fungerat hos dem. Se det som tips och inspiration.

Systematik och vetenskapliga namn

Inger Frändås har tagit fram ett kursmaterial om växter och systematik.

Kurs för att locka nya medlemmar

Trädgårdstider

En kurs för dig som vill utveckla ditt trädgårdsintresse, göra om i din trädgård eller anlägga en ny. I kursen får du idéer, tips och kunskap som du kan använda för att utveckla och förändra din trädgård​.​ Du får goda råd och tips om odlingsvärda växter för våra breddgrader. I kursens avgift ingår ett medlemskap i Sällskapet Trädgårdsamatörerna under ett år. Genom detta får du 4 nummer av 2 tidningar, Trädgårdsamatören och Hjärtbladet( Övre Norrlands medlemstidning) där du kan lära dig än mer om spännande växter.

Kursplan
  • Trädgårdsdesign
  • Träd och buskar
  • Perenner
  • Förökning
  • Jord, gödsel och kompost
  • Trädgårdsbesök

Från frö till planta

Gotlandskretsen startade 2018 studiecirkeln Från Frö till Planta under ledning av Elisabeth Johansson

Träff 1 i januari

“Vi är 17 deltagare som sår fröer från perenna växter. Ett 80-tal olika sorter av örter, träd och buskar. Vi har köpt fröer, fått av andra medlemmar och samlat själva. Det är allt från klätterklockor, pioner, lönnar, granar, valnötter och vårlökar. Liljegruppen omfattar många olika sorter. Alla deltagare har prioriterat 15 sorter. Deltagarna kommer i sinom tid få plantor och eventuellt överskott tillfaller vår krets, att hamna på vinstbordet eller till försäljning. Alla sådder hamnade ute i snö och kyla i skydd av pallkragar och skuggväv, så att inte kråkfåglarna plockar bort etiketterna. Nu utrustar vi oss med en stor portion tålamod och väntar på att fröerna skall gro. Somligt kommer inte att visa sig förrän nästa sommar.

Träff 2 i april

Nästa träff sår vi gruppen varmgroende fröer samt pratar om hur vi kan blanda egen planteringsjord.

Träff 3 i maj eller juni

Därefter träffas vi för att skola om och se hur sådderna artar sig.

Träff 4 i september

Vi har bestämt att träffas senare halvan av september för att resonera om de kvarvarande krukade plantorna, kolla sengroende sådder

Träff 5 uppföljning senvåren året därpå

Cirkel för nya medlemmar

Trädgårdsamatörerna i Göteborg har i många år haft en mycket populär kurs som brukar starta i november varje år och har 8 träffar, en gång i månaden med upphåll i december och juli.

Träff 1 i november

Övergripande information om Trädgårdsamatörerna och TAG.

Träff 2 i januari

Frölistan, tips om böcker och andra resurser.

Träff 3 i februari

Sådd av fröer.

Träff 4 i mars

Deltagarna delas upp i mindre grupper och berättar om sina egna trädgårdar, växter och projekt.

Träff 5 i april

En erfaren trädgårdsamatör berättar om sin trädgård och hur hon byggt upp den.

Träff 6 i maj

Träff utomhus med sticklingsförökning och delning. Alla får med sig krukor hem.

Träff 7 i juni

Ett besök hos perennaodlaren Jonas Bengtsson, där han beskriver hur han förökar växter. Sedan ges tillfälle till inköp.

Träff 8 i augusti

Träff hos någon av deltagarna och avslutning på kursen.