Manual medlemsregister

Kretsarna har en eller flera medlemsansvariga, som har admin-rättigheter till sin krets medlemmar i  STAs webbaserade medlemsregister. Medlemsansvariga loggar in på följande URL: sta.arcmember.net/admin

Medlemmarna kan i princip ändra alla sina uppgifter utom e-postadressen. Första gången man loggar in på medlemsregistret behöver man be om ett lösenord genom att trycka på länken ”glömt lösenord”. Då skickas ett meddelande till den registrerade e-postadressen. E-postadress kan bara ändras av medlemsansvarig i kretsen.

Den här manualen hjälper dig som kretsens medlemsansvariga med de olika uppgifter du behöver göra.

1) Ta ut rapporter och adressfiler

2) Saknar eller glömt faktura

3) Medlemsavgift betald till kretsens konto

4) Registrera ny medlem

5) Avsluta en medlem

6) Registrera ny styrelse efter årsmötet

7) Presentation från zoom-mötet 2021-03-15