Personuppgifter
Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister hittar du dem HÄR Första gången du går in måste du klicka på ”Glömt lösenord”.

Här kan du också gå in och ändra dina uppgifter, namn, adress mm Dessutom kan du beställa ett nytt medlemskort om du tappat bort det du har!

Vill du ändra din epostadress, måste du mejla medlem.sta@gmail.com.