Tips och inspiration

Hur får vi nya medlemmar och hur behåller vi de vi redan har? Hur gör vi ett intressant program? Vad har vi för något som är unikt för oss trädgårdsamatörer? Hur vill vi utvecklas? De här tipsen togs fram av marknadsföringsgruppen 2017. 

Alla välkomna

 • Gör det lätt att bli medlem
  • Gör intresserade till medlemmar direkt genom att t ex ta betalt direkt via swish eller kontant
 • Planera in programpunkter som riktar sig till en bredare publik än ”trädgårdsnörden” t ex
  • Att tänka på när man anlägger en ny trädgård
  • Ljussättning av trädgården
  • Hur fräschar man upp en gammal övervuxen rabatt
 • Viktigt med personliga möten vid föredrag, trädgårdsbesök och andra aktiviteter.

Öka medlemsantalet

 • Många och intressanta aktiviteter så medlemmarna talar och ”skryter” om föreningen för sina vänner och bekanta
 • Öppna trädgårdar som Tusen trädgårdar och andra initiativ
  • Ha ett bord där någon annan än trädgårdsägaren informerar om STA
  • STA-broschyrer och programfoldrar
  • Ta kontaktuppgifter och bjud in till andra aktiviteter
 • Växtmarknader för allmänheten
 • Samarbeta med handelsträdgårdar
  • arrangera speciella temadagar (lund, stenparti, damm mm) då vi finns tillgängliga för frågor från deras kunder
  • ordna medlemskvällar då föreningens medlemmar får rabatt
  • Sätt upp affisch med text – t ex Vi sponsrar Trädgårdsamatörerna (glöm ej vår logga!)
 • Gör föreningen synlig
  • Skicka in reportage/referat om aktiviteter till lokaltidningen
  • Skicka affischer (med kortfattad information om STA och kommande aktiviteter som riktar sig till allmänheten) till bibliotek, handelsträdgårdar mm
  • Förhandla med studieförbund om att få möjlighet att skicka med lämpligt informationsmaterial om STA när de gör sina utskick.
  • Samarbeta med andra föreningar och bjud in deras medlemmar till någon lämplig aktivitet. Föreningar att samarbeta med:
   • Svensk Trädgård
   • Rosensällskapet
   • Villaägarnas förening
   • Koloniförening
 • Värvarbord vid aktiviteter
  • Pratstartare på värvarbordet – lotteri eller tävling
  • Informationsfolder om STA
  • Programblad (hela eller kortversion)
  • Tidigare nummer av TA
  • Ta kontaktuppgifter för att kunna bjuda intresserade att prova på ett medlemsmöte

Ta hand om nya medlemmar

 • Hälsa varje ny medlem välkommen så snart det är möjligt med mail eller telefonsamtal (se exempel på välkomstmejl här)
 • Bjud in nya medlemmar (mail och telefon) till ett ”nya medlemmars” möte så de får lära känna några medlemmar och vi får presentera våra aktiviteter och få feedback på vad de nya medlemmarna är intresserade av och vad som fått dem att bli medlemmar
 • Fråga vad de som nya medlemmar kan tillföra
 • Bjud in nya medlemmar till en lämplig aktivitet
 • Utse nya medlemmars värd som tar hand om medlemmar som kommer på sin första aktivitet.

Ta hand om befintliga medlemmar

 • Ha ett varierande program med många olika ämnen och både ”svårare och lättare” ämnen.
 • Lyssna av vad medlemmarna önskar i aktivitetsväg.
  • Dela ut eller publicera frågeformulär i programbladet, eller ordna diskussionsgrupper vid lämplig aktivitet. Fråga t ex vad som varit bra, vad vi kan förbättra och be om förslag på aktiviteter. Glöm inte att ge återkoppling.
 • Exempel på olika aktiviteter
  • Resor, gärna med inköpstillfällen
  • Öppna trädgårdar
   • En ”färskvara” – efter att ha visat en trädgård ett par gånger minskar vanligtvis intresset.Variera om möjligt trädgårdarna år från år
   • Bjud in medlemmar som nyligen ”blivit” med trädgård till några olika typer av trädgård (liten trädgård, surjordsträdgård mm) för att inspirera
  • Trädgårdsringar där man ingår i en mindre grupp som besöker varandras trädgårdar
  • Växtmarknad
  • Frölistegenomgång
  • Hur man sår, skolar om och planterar ut
  • Ordna med gemensamma inköp där ni delar på frakten och ev kan få mängdrabatter
   • Clematis och andra klätterväxter; Roogoja clematis farm (roogoja.ee)
   • Clematis (clematis-westphal.de )
   • Funkia, Hosta (hostaparadise.com )
   • Träd och buskar (www.bstrootradobuskar.se)
   • Växtnäring, Wallco. Kontaktperson: Lars-Inge Ohlsson, Orcla; lars-inge.ohlsson@cederroth.com, tel 08-590963 00. Levereras i fat ca 200 liter. Medlemmar som vill köpa tar med sig plastdunk som lämnas i utbyte mot en full i samma storlek.
   • Krukor, etiketter och t.ex. benmjöl; ÖSPAB, (info@ospab.se)
  • Att tänka på
   • Arrangera hämtning hos någon som har plats och möjlighet.
   • Kolla om kretsen kan lägga ut kostnader för inköp medan vi väntar på betalning från köparna
 • Ordna med samåkning för de som bor långt från aktivitetsstället
 • Ordna med aktiviteter i områden, där det finns medlemmar och det är för långt att åka till ”centrala” aktiviteter.
 • Bjud aktivt in medlemmar, som inte deltagit i någon aktivitet, till ett lämpligt sådant.
 • Sätt mål på hur många aktiviteter som kretsen vill att varje medlem i snitt ska delta i.
 • Tacka/belöna de medlemmar som aktivt ställer upp och hjälper till med vad det än må vara

När medlemmar slutar

Kontakta de som slutar eller är sena med betalningen (mejl eller telefon)

 • Varför slutar de
 • Om de inte deltagit i någon aktivitet innan de slutar: försök, per telefon, att bjuda in dem till en lämplig aktivitet gratis.
 • Fråga vad vi kan göra för att de skulle vilja vara kvar som medlem

Lärande organisation

 • Föredrag
 • Studiecirklar
  • Dammbygge
  • Stenparti
  • Lundparti
  • Surjordsparti
  • Lökbädd
  • Våtbädd
  • Färg och form
  • Belysning
  • Frö och frösådd
  • Sticklingsförökning
  • Anlägga en ”liten” trädgård
  • Renovera en gammal rabatt
 • Skriva instruktiva artiklar och publicera på nätet
  • Hur så frön
  • Hur skola om fröplantor
  • Hur få pionfrö att gro ett år tidigare
  • Hur anlägga …