Historik

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) bildades i Stockholm 1938. Det var den då 24-årige, mycket växtintresserade Arvid J Åhlin som vuxit upp med sin farfars trädgård som pratade med en god vän till familjen om att det borde startas en förening för trädgårdsälskare. Denne vän kände en annan växtintresserad som kände en annan och på den vägen är det än idag.

Det var 125 personer på det första konstituerande mötet 8 mars 1938. Man skrev i stadgarna in ”att varje svensk för trädgårdsodling intresserad person skulle kunna få bli medlem”. Föreningens namn innehöll ordet amatör, som kommer från latin och betyder den som älskar. Ett uttryck som i dag tråkigt nog har ändrats från att syfta på någon som älskar något till att vara någon som är okunnig. Ett medlemsblad, Trädgårdsamatören, skulle ges ut och verksamheten skulle bestå av växtbyte, bibliotek, föredrag, trädgårdsvandringar, resor och fester.

En trädgårdsamatör sysslar mest med odling för ögat och det som ger oss stimulans, spänning och massor av trädgårdsnjutning. Vi är odlare på alla kunskapsnivåer.

Redan vår grundare hade åsikten att det fanns inslag av såväl samlare, odlare som estet i de flesta människor. Vi ser dock att det ofta är någon av dessa egenskaper som tar överhanden. Bland våra medlemmar har vi såväl den utpräglade esteten som samlaren, som fascineras av ett visst släkte eller samlar växter från en viss världsdel. För andra kan det viktigaste vara utmaningen att klara det svårodlade och därmed sällsynta. Vi söker oftast växter som inte finns i den vanliga plantskolan.

Så växte föreningen och medlemmar strömmade till från olika delar av landet vilket gjorde att folk ville ha träffar på närmare håll än i Stockholm. Kretsar bildades och vi är idag 24 kretsar.