Trädgårdsamatörernas lokalkretsar

Det mesta av Trädgårdsamatörernas verksamhet – föredrag, växtmarknader, kurser och sociala aktiviteter – sker i de lokala kretsarna. Kretsarna är geografiskt indelade och du betalar 200 kr + en avgift till den krets/kretsar du vill tillhöra.

Klicka på kretsens namn för att läsa mer om kretsen, eller läs mer om fördelarna hela medlemskapet innebär här.