Tusen Trädgårdar

By december 10, 2019Nyheter

Pressmeddelande från Riksförbundet Svensk Trädgård:
Tusen Trädgårdar i samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna                                                                                9/12 2019

Den 28 juni är det dags för Tusen Trädgårdar, den största trädgårdsvisningen i Sverige. Det unika med Tusen
Trädgårdar är att alla får vara med. Privata trädgårdar, stadsodlingar, koloniområden, gemensamhetsodlingar,
parker och balkonger finns att besöka den här dagen. Syftet med arrangemanget är att visa på den mångfald av
trädgårdar och det starka odlingsintresset som finns i Sverige.

2020 firar arrangemanget 10-årsjubileum. 2010 var startåret då trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson tillsammans med
Riksförbundet Svensk Trädgård drog igång det hela. 2012 kom Studiefrämjandet med och tillsammans utgör de tre
huvudarrangörerna styrgruppen för arrangemanget.

Nu har vi glädjen att meddela att Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA har gått in som samarbetspartner.– Detta är vi i
styrgruppen väldigt glada för säger Anna-Karin Fallheden, projektledare för Tusen Trädgårdar hos Riksförbundet Svensk
Trädgård. Hon fortsätter:

– Inom STA finns både trädgårdskunskap och härliga trädgårdar. Vi hoppas att detta samarbete skall visa på mångfalden av
trädgårdar i landet och ge en ökad kännedom om arrangemanget, och dessutom bidra till att än fler trädgårdar väljer att
öppna upp under Tusen Trädgårdar.

Så här säger Madeleine Almér, ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna om samarbetet:

– Jag är otroligt glad över att vi har fått möjlighet att vara med i detta projekt som slagit så otroligt väl ut! Många av våra
medlemmar visar sina trädgårdar under Tusen Trädgårdar och vi hoppas att det i och med detta samarbete ska bli fler som
vill visa sin trädgård.
Dessutom ger det oss en chans att visa vad Trädgårdsamatörerna är. Det har också funnits en efterfrågan bland våra
medlemmar att vi ska var med – väldigt roligt att vi fått komma med, och ett varmt tack till alla i Tusen Trädgårdars
styrgrupp!

För mer information kontakta:
Anna-Karin Fallheden, Riksförbundet Svensk Trädgård, 0703-66 23 45,
anna-karin.fallheden@tradgard.org. www.tradgard.org/tusen
Madeleine Almér, Sällskapet Trädgårdsamatörerna, 0701-47 00 61,
madeleine.a.almer@gmail.com. www.tradgardsamatorerna.se

Tusen Trädgård 2020
Datum: 28 juni
Tid: Kl. 10-17
Plats: I hela landet
Huvudarrangörer: Bakom arrangemanget står Riksförbundet Svensk Trädgård, trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson och
Studiefrämjandet, som tillsammans med engagerade trädgårdsföreningar och en mängd trädgårdsägare runt om i landet
bjuder in till trädgårdsmingel för en dag. Nu även i samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Följ Tusen Trädgårdar på sociala medier:
@tusentradgardar
#tusenträdgårdar