Årsmöte STA

By oktober 22, 2020Nyheter

Här är en bild på styrelsen, som valdes vid helgens (17-18/-20) årsmöte i Skövde.
Från vänster: Ulrika Bohman ersättare, Marina Brokås vice ordf, Ann-Christine Holmgren ersättare, Owe Jaktlund ledamot, Madeleine Almér ordf och Annica Nordin sekreterare. Inger Holmbergh som är kassör var dessvärre förhindrad att medverka.