Enkät för fritidsodlare

By november 14, 2020Nyheter

Vi har via FOR fått en länk till en enkät från EU-kommissionen angående hur vi fritidsodlare köper/säljer småplantor, fröer och annat förökningsmaterial. Svaren ska användas för att påverka en tänkbar ändring på den nuvarande lagstiftningen gällande fröer och växtmaterial. Var vänlig att svara på enkäten, som ta knappt 10 minuter, och passa på att framföra era åsikter.
Svara på enkäten här.