Fredagen 29 jan postades de första fröförsändelserna och bör komma måndag-tisdag.
Måndagen 1 feb postades nästa omgång. Nu är ungefär 70% postat
Slutet av veckan bör resten lämnas till posten.
Restlistan är publicerad och det går bra att göra efterbeställningar från den. Första fördelning av efterbeställningar tidigast 10 feb.