Under ”OM STA ” finns en rullgardin där fanns ”Filarkiv” det är nu omdöpt till Kretsinformation , vilket är ett mer rättvisande namn.

I Föreningspärmen, som ligger i Kretsinformation finns information som är lösenordskyddat.

Madeleine Almér

About Madeleine Almér