Från TrädgårdsAmatören 1:2022 – 10 februari 2022

För ett år sedan lanserades ”nya” Skud, Svensk Kulturväxtdatabas, med löften om fler funktioner och större driftsäkerhet. Men nu är de flesta nog ense om att det blev en flopp. Den går nämligen inte att uppdatera! 

Att flytta en databas till en ny plattform utan att samtidigt se till att den går att uppdatera, det vill säga att det finns ett fungerande redaktörsgränssnitt, tar snabbt död på förtroendet för hela databasen. Det var vad som hände när Skud flyttades till SLU Artdatabanken och fick samma plattform som Dyntaxa, som listar vetenskapliga och svenska namn för växter i vår natur.

Glädjen över några få nya funktioner byttes snabbt i besvikelse när vi insåg att databasen var helt statisk, ja, i princip död. Dessutom saknades flera tidigare funktioner. Nu har det gått över ett år, och fortfarande har inga växtnamn uppdaterats eller andra nödvändiga ändringar gjorts. Därför att det inte går!

Lämnar Skud-projektet efter 20 år!

Den 30 december nåddes vi av beskedet att redaktören Björn Aldén gett upp hoppet om att någonsin få användbara redigeringsfunktioner och därför lämnar sitt mångåriga arbete med Skud. Det är en stor förlust, även om det kanske inte syns utåt. Allt Björn Aldéns och kollegan Svengunnar Rymans idoga arbete har skötts i det tysta, utan stora åthävor, men med omfattande kunskap.

De har alltid funnits där som ett ovärderligt bollplank. I TA har vi i åratal kontrollerat och korrigerat alla växtnamn mot Skud. Vid oklarheter, eller om vi någon enstaka gång upptäckt fel, har vi kontaktat redaktörerna och de har förklarat och gjort eventuella uppdateringar inom ett par dagar. Det har känts tryggt att veta att när tidningen publiceras stämmer växtnamnen överens med Skud. Även STA:s omfattande frölista följer Skuds namnsättning och befinner sig nu i en sorts limbo.

Låt oss innerligt hoppas att de som ansvarar för driften av Skud tar sitt förnuft till fånga och antingen löser problemen på den befintliga plattformen – eller låter oss få tillbaka den gamla, väl fungerande och mycket uppskattade versionen! 

Christina Fryle, chefredaktör