9 februari kommer TA nummer 1 i din brevlåda. Våren nalkas och årets första nummer bjuder på en inspirerande mix av tidigblommande skönheter, praktiska beskärningstips och besök i både exotiskt frodig djungel och i världens nordligaste botaniska trädgård. Vi presenterar också 2024 års riksmöte i Göteborg och frågar oss vad en “äkta” trädgårdsamatör är för något.

Ludvig Johansson tar oss med till sin djungel i Häggum – storslagen och smågalen som han själv beskriver den och Magnar Aspaker berättar om sina vårfavoriter hundtandsliljor Erythronium. Owe Jaktlund berättar att arten Tricyrtis latifolia gul skugglilja har delats och Olli Wuokko hjälper oss att upptäcka de härdiga Northern Lights-azaleorna. Dessutom förklarar Peter Knutsson hur och varför vi bör beskära våra träd och buskar.

Åsa Kristensson skriver om de fyra nordligaste kretsarnas sommarmöte förra sommaren – ett grönt gardenparty hos mittnordenkretsen. Åsa berättar också om världens nordligaste botaniska trädgård, den arktisk-alpina botaniska trädgården i Tromsö. Till Nordnorge och Tromsö gick även förra sommarens riksföreningsresa vilken Kerstin Peterson berättar mer om innan hon bjuder in till kommande sommars föreningsäventyr i Pyrenéerna.

Dessutom – vinnarna i 2023 års fototävling, boktips, kretsarnas vårprogram och mycket mera…

Innehåll TrädgårdsAmatören 1:2024

2 Ordföranden har ordet Annica Nordin
4 Nytt hos Grönt kulturarv – dahlior Åsa Kristensson
4 Torvfri jord – funkar det? Agneta Bergström
6 Djungeln i Häggum Ludvig Johansson
12Erythronium hundtandsliljor − lökväxter med bett i Magnar Aspaker
16 Beskär för en trädgård i fin form Peter Knutsson
18 Upptäck härdiga northern lights-azaleor Olli Wuokko
21 Möt våren på trädgårdsmässan! Agneta Bergström
22 Vinnarna i STA:s fototävling Åsa Kristensson
24 Världens nordligaste botaniska trädgård Åsa Kristensson
30 Varmt välkommen till riksmötet i Göteborg 14–16 juni!
34 Föreningsresa till Norge – Kerstin Petersson
36 Mittnorden bjöd på gardenparty! Åsa Kristensson
37 Föreningsresa: Vandringsvecka i Pyrenéerna 4−11 juli 2024
38 Från redaktörens horisont Åsa Kristensson
39 Läsvärt – bokrecensioner:
– 200 år av svensk trädgårdshistoria Petra Holmgren Reichler
– En liten skrift om Grupper Kjell Furberg
– Bevingade vänner Agneta Bergström
40 Tricyrtis latifolia delas upp – gul skugglilja från Kina blir egen art Owe Jaktlund
41 Lösningen för SKUD? Agneta Bergström
41 Aktuellt på fröfronten: Vill du ha mer frö?
42 Vad är en “äkta” trädgårdsamatör? Sven Wåhlin
45 Kretsarnas vårprogram

Omslag: Erythronium oregonum vit hundtandslilja. Foto Christina Fryle

I TrädgårdsAmatören använder vi, vid sidan av Svensk Kulturväxtdatabas, Skud, huvudsakligen databasen Catalogue of Life som referens när det gäller vilka namn som är aktuella. Den uppdateras varje månad och har historiskt visat sig stämma bra med aktuell forskning, även om det finns enstaka undantag, Search the Catalougue of Life checklist.

International Code of Nomenclature (ICN) är uppsättningen regler och rekommendationer som bestämmer hur man sätter vetenskapliga namn på alger, svampar och växter. Den baserar sig på de beslut som togs på XIX International Botanical Congress (IBC) i Shenzhen, Kina, 2017.