Kretsar

Det är i de lokala kretsarna det mesta händer – föredrag, växtmarknader, kurser, resor, osv. Kretsarna är geografiskt indelade och avgiften varierar mellan 320 och 400 kr.

Klicka på kretsens namn för att komma till kretsens hemsida (Hälsingekretsen har ingen hemsida).

Klicka på kartan för att se var kretsarna träffas.

<