Möten med föredrag

Här låter vi oss inspireras av både härliga föredragshållare och av samvaro med andra medlemmar. På mötena hålls föredrag om växter, odlingstekniker, resor eller annat ämne med anknytning till trädgård, växter och odling. I många kretsar ordnas också ett växtlotteri där medlemmar delar med sig av sitt överskott. Möten annonseras i kretsarnas programblad och hemsidor.

 

<<Tillbaka