Resor 2024

En ny resekommitté håller på att bildas och de kommer att presentera sina resor framöver.
Under tiden har Kerstin Pettersson erbjudit sig att vara ciceron för en vandringsresa till Pyrenéerna. Läs mer här >>>

 

 

Trädgårdsresor och inköpsresor

Även de lokala kretsarna ordnar årligen resor både inom och utom Sveriges gränser. Ofta med fokus att besöka och inspireras av andras trädgårdar. Inköpsresor är ett annat populärt inslag i föreningen. Oftast är det kortare helg- eller dagsresor men även längre resor ut i Europa förekommer.

STA England 2019
STA resa till England 2019,