Styrelse

Trädgårdsamatörernas riksstyrelse väljs varje år av ombudsmötet. Sekreteraren är styrelsens kontaktperson.

Befattning Namn E-post   byt (at) mot @ Telefon
Ordförande Annica Nordin staordf(at)gmail.com 070-753 07 58
Kassör, adjungerad Inger Holmbergh inger.holmbergh(at)gmail.com 070-668 21 45
Sekreterare Ulrika Bohman ulrikabohman1966(at)gmail.com 070-6619937 eller 072-4500006
Ledamot Owe Jaktlund ojaktlund(at)gmail.com 070-726 64 59
Ledamot Ann-Christine Holmgren a-c.holmgren(at)telia.com 070-549 69 18
Ledamot Carina Adolfsson Elgestam normaadolfsson(at)gmail.com 070-323 65 93
Ersättare Camilla Daher daher.camilla(at)gmail.com 073-142 85 92
Ersättare Annechatrin Brandén annechatrin@gmail.com 070-695 61 18

Styrelsen i Sällskapet Trädgårdsamatörerna 2022-23

Från vänster: Ulrika Bohman sekreterare, Camilla Daher ersättare, Owe Jaktlund ledamot, Annica Nordin ordförande, Annechatrin Brandén ersättare, Ann-Christine Holmgren vice ordförande,, Carina Adolfsson Elgestam ersättare.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen med hjälp av detta formulär.