Styrelse

Trädgårdsamatörernas riksstyrelse väljs varje år av ombudsmötet. Sekreteraren är styrelsens kontaktperson.

Befattning Namn E-post   byt (at) mot @ Telefon
Ordförande Annica Nordin staordf(at)gmail.com 070-753 07 58
Kassör Cristina Malm cristina.malm(at)hotmail.com 070-792 40 54
Sekreterare Ulrika Bohman ulrikabohman1966(at)gmail.com 072-450 00 06
Ledamot Owe Jaktlund ojaktlund(at)gmail.com 070-726 64 59
Ledamot Carina Adolfsson Elgestam normaadolfsson(at)gmail.com 070-323 65 93
Ersättare Annechatrin Brandén annechatrin(at)gmail.com 070-695 61 18
Ersättare Jacky Thang mcyaki(at)hotmail.com 070-832 99 89

Styrelsen i Sällskapet Trädgårdsamatörerna 2022-23

Från vänster: Jacky Thang ersättare, Annechatrin Brandén ersättare, Owe Jaktlund ledamot, Annica Nordin ordförande, Cristina Malm kassör, Carina Adolfsson Elgestam ledamot och Ulrika Bohman sekreterare.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen med hjälp av detta formulär.