Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell trädgårdsförening som bildades 1938. Vi har ca 7000 medlemmar i de nordiska länderna. Vår huvudsakliga verksamhet sker ute i de lokala kretsarna där du som medlem kan ta del av föreläsningar, studiecirklar, trädgårdsbesök, resor, växtmarknader mm. Det ger dig möjlighet att utvecklas, prova på och lära om olika odlingsmetoder för vanliga och ovanliga växter. Som medlem får du också bl.a vår tidning Trädgårdsamatören 4 ggr/år och möjlighet att beställa från vår fina frölista.

Vi vill sprida kunskap om växter och odlingsteknik.

Vår målsättning är:

  • Att öka ditt intresse för en vackrare och mera spännande trädgård
  • Att fördjupa dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter
  • Att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden
  • Att sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar och träd

Kontaktperson

Medlemsservice
Tommy Eriksson
medlem.sta@gmail.com