Styrelse

Trädgårdsamatörernas riksstyrelse väljs varje år av ombudsmötet. Sekreteraren är styrelsens kontaktperson.

Befattning Namn Ort Telefon
Ordförande Madeleine Almér Falsterbo 070-1470061
Kassör Inger Holmberg Hammarstrand 070-6682145
Sekreterare Annica Nordin Göteborg 070-7530758.
Ledamot Marina Brokås Västerås 021-20588
Ledamot Owe Jaktlund Slöinge 070-7266459
Ersättare Ann-Christine Holmgren Tullinge 070-549 69 18
Ersättare Ulrika Bohman Piteå 070-6619937 eller 072-4500006

Styrelsen i Sällskapet Trädgårdsamatörerna 2019

Från vänster: Marina Brokås, ersättare; Berthel Nordén, ledamot; Annica Nordin sekreterare, Madeleine Almér ordförande, Owe Jaktlund, ersättare, Inger Holmbergh, kassör, och längst fram Frida Birgersson vice ordförande

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen med hjälp av detta formulär. Meddelandet kommer skickas till styrelsens sekretarare, som är kontaktperson.