Styrelse

Trädgårdsamatörernas riksstyrelse väljs varje år av ombudsmötet. Sekreteraren är styrelsens kontaktperson.

Befattning Namn Ort Telefon
Ordförande Madeleine Almér Falsterbo 070-1470061
Kassör Inger Holmberg Hammarstrand 070-6682145
Sekreterare Annica Nordin Göteborg 070-7530758.
Ledamot Marina Brokås Västerås 021-20588
Ledamot Owe Jaktlund Slöinge 070-7266459
Ersättare Ann-Christine Holmgren Tullinge 070-549 69 18
Ersättare Ulrika Bohman Piteå 070-6619937 eller 072-4500006

Styrelsen i Sällskapet Trädgårdsamatörerna 2020-21

Från vänster: Ulrika Bohman, ersättare, Marina Brokås, vice ordförande;Ann-Christine Holmgren, ersättare, Owe Jaktlund ledamot, Madeleine Almér ordförande,  Annica Nordin sekreterare. Inger  Holmbergh, kassör saknas.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen med hjälp av detta formulär. Meddelandet kommer skickas till styrelsens sekretarare, som är kontaktperson.