Tidningen TrädgårdsAmatören

Vår medlemstidning TrädgårdsAmatören (TA) kommer ut med fyra nummer om året.
Den är i A4-format och innehåller minst 48 sidor.
Utgivningsdatum 2021:

10 februari (sista materialdatum 12 december)

5 maj (sista materialdatum 7 mars)

25 augusti (sista materialdatum 27 juni)

17 november (sista materialdatum 21 september)

I TA publiceras artiklar om växter, odling och trädgårdprofiler, kåserier, reseskildringar, bokrecensioner, föreningsnotiser och mycket annat som har med vår verksamhet att göra.

Eftersom TA är en medlemstidning för en ideell förening skrivs materialet av medlemmarna själva. Det innebär att tidningen blir vad vi själva gör den till. De enda artiklar som saknas i tidningen är de ni medlemmar inte skriver!

Läs om att skriva en artikel till Trädgårdsamatören

Vill ni annonsera i TrädgårdsAmatören?

Bilaga Storlek
Medieplan TrädgårdsAmatören 2021 510.51 KB

Register till äldre årgångar av tidningen

TA 2021:2 kommer den 5 maj

| TrädgårdsAmatören | No Comments
Den 5 maj är det dags för nästa nummer av Trädgårdsamatören. Ur innehållet: Bo Strandgren gör en djupdykning bland alla barrväxter (mer…)
TA 1_2021 omslag

TrädgårdsAmatören 2021:1

| TrädgårdsAmatören | No Comments
Den 15 februari kommer årets första nummer av Trädgårdsamatören i din brevlåda! (mer…)