Tidningen Trädgårdsamatören

Vår medlemstidning Trädgårdsamatören (TA) kommer ut med fyra nummer om året.
Den är i A4-format och innehåller 40–60 sidor.
Utgivningsdatum 2018:

1 mars (sista materialdatum 3 januari)

15 maj (sista materialdatum 15 mars)

14 september (sista materialdatum 19 juli)

11 december (sista materialdatum 15 oktober)

I TA publiceras artiklar om växter, odling och trädgårdprofiler, kåserier, reseskildringar, bokrecensioner, föreningsnotiser och mycket annat som har med vår verksamhet att göra.

Eftersom TA är en medlemstidning för en ideell förening skrivs materialet av medlemmarna själva. Det innebär att tidningen blir vad vi själva gör den till. De enda artiklar som saknas i tidningen är de ni medlemmar inte skriver!

Läs om att skriva en artikel till Trädgårdsamatören

Vill ni annonsera i TA?

Bilaga Storlek
 annonsinfo_tradgardsamatoren_2018.pdf 510.51 KB

Register till äldre årgångar av tidningen

TrädgårdsAmatören 2019:4 – årets sista nummer!

| TrädgårdsAmatören | No Comments
Omkring den 10 december dimper  årets sista nummer ner i medlemmarnas brevlådor. (mer…)

TA 3:2019 kom ut den 16 september

| TrädgårdsAmatören | No Comments
Den 16 september kom höstnumret av TrädgårdsAmatören. (mer…)