Här blommar det från tidig vår till sen höst. Klematis, pioner, liljor är favoritväxter men även träd och buskar. Ett par mindre dammar sammanbinds av en liten bäck Det finns flera olika sittplatser för fika.

Yta: 2000
Max antal besökare: Buss
Trädgårdens adress: Vångstigen 7, 546 94 Undenäs
Webbplats: http://beda0.webnode.se/
E-postadressbeda.undenas@gmail.com
Telefon: 070-594 76 91