Mest grus i backen gör att lökväxter och annat torktåligt går bra. Har planterat många träd och buskar samt byggt torvpartier. Sår och sticklingsförökar gärna. Gillar bäst rena vildarter men det går även bra med en och annan förädlad växt också. Försöker få till en trädgård som är vacker året runt och helst lättskött. Mycket sten och många slingrande gångar ger trädgården variation. Har börjat att ta bort ett och annat som blivit för stort eller inte är tillräckligt vackert. Det finns ju så mycket jag vill få plats med. Tulpanträdet är nu ca 10 meter högt och har blommat de två senaste åren men jag har missat blomningen helt. Såg fröställningarna när löven fallit.

Yta: 2600
Max antal besökare: buss
E-postadress: bertlars@telia.com
Webbplats: http://tradgardirostock.wordpress.com
Adress: Brunnsvägen 68, 464 50 Dals Rostock
Telefon: 070 581 0526