En trädgård med mycket vatten och som i grunden, med gångar och rabatter, är formad utifrån fyra dammar och ett par bäckar. Här finns en hel del vanliga men också ovanliga växter och träd. Bland annat blommande tulpanträd, vitregn, blåregn, kaukasisk vingnöt mm. I en önskebrunn finns en lotusnäckros och det är en av två exemplar som finns i Sverige.

Yta: 1400
Max antal besökare: obegränsat
E-postadress: johnny.dahlgren@bredband2.com
Webbplats: www.johnnyobirgitta.se
Trädgårdens adress: Birgitta & Johnny Dahlgren Springerbergsvägen 9 Ytterby, Loftahammar
Telefon: 070-520 6966