En trädgård för ögat mat för insekter och fåglar. Vi trädgårdsnördar är växtsamlare utan dess like. Gagnar insekter och fåglar med mat. I våra trädgårdar bidrar vi till en biologiskt mångfald. Hos oss finns maten som ofta inte finns i naturen numera. Fast vi båda är inom yrket har jag kunna ge och få kunskaper. Vi har haft öppen trädgård sedan 1997 och trädgården ser inte ut nu som den gjorde då. Man kommer hela tiden på nya idéer hur man vill ha det. På hösten visar vår lummiga trädgård Clematis blomning överallt svingad i gamla enar och spaljéer. Det är så många som misslyckats med att odla clematis, även jag. Har dock aldrig gett upp. Nu visar jag vilka som är odlingsvärda vilka sorter det är lönt att satsa på. Är nöjd och glad att jag har hittat en förening där vi växtnördar samlas och utbyter erfarenheter.

Yta: 840 kvm
Max antal besökare: buss
E-postadress: j.d.hellstrom@gmail.com
Adress: Täljknivsvägen 8, 740 46 Östervåla
Telefon: 070-518 98 37