Trädgården är belägen i bymiljö på Drottningskär på ön Aspö i Karlskrona skärgård. Här samsas vanliga växter med mer ovanliga, stenmurar och kala hällar i en trädgård som både speglar ytterskärgårdens karga miljö och kontrasterar den. Här hittar du inga gröna gräsmattor i augusti, men det finns alltid något intressant att se. Det händer ständigt något nytt eftersom trädgården på intet vis är färdig utan en pågående lektion i att anpassa sig efter odlingsförhållandena på en ovanlig plats.

Yta: 1250
Max antal besökare: Buss
E-postadress: marianne_grundblad@yahoo.se
Trädgårdens adress: Lökanabbsvägen 3 373 64 Drottningskär
Telefon: 0704-32 80 18
Färja: https://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/Farjeleder-i-Blekinge/Aspoleden/Tidtabell-Aspoleden/