Trädgården ligger inbäddad i ett skogsområde mitt ute på den Östgötska slätten. Vi är växtsamlare, har mycket träd och buskar, framför allt rhododendron och magnolia, orientinspirerat område, liten klippträdgård, magnolialund, pergola och dammar med fisk. Allt inbäddat i områden med olika karaktär och sammanbundet med vindlande gångar.

Yta: 3000
Max antal besökare: Buss
E-postadress: fridhemstradgard@gmail.com
Webbplats: https://svensktradgard.se/besokstradgardar/fridhems-tradgard/
Adress: Kulla Fridhem 1, 591 78 Klockrike
Telefon:  070-446 3891