En liten trädgård, 300 m2 intensivt odlad med både vanliga och ovanliga växter. Det finns sten- och surjordsparti, vattentrappa, bäck och damm.

Yta: 300
Max antal besökare:Buss
E-postadress:lennart.henstam@gmail.com

telefon:016-461592
Trädgårdens adress: Hågavägen 302 752 63 Uppsala