En gammal trädgård som renoverats under de senaste 10 åren. Innehåller stora lundområden, surjordspartier och perennrabatter. Växtförsäljning

Yta: 4000
Max antal besökare: Buss
E-postadressojaktlund@gmail.com
Adress: Oktorp 101, 311 67, Slöinge
Telefon: 070-7266459