Huset som byggdes 1906 ligger på en höjd i en backe. Trädgården är omringad av stora vilda träd som ger ett bra mikroklimat. I söder sluttar tomten brant ner mot bäcken och i väster och norr sluttar berget ner mot vägen. Vi har successivt byggt upp trädgården som var igenväxt och förfallen när vi flyttade in 2010. En del gamla växter finns kvar men det mesta är nyplanterat och det återstår mycket att göra. Pågående projekt är bäckområdet där vi röjer bort sly och anlägger en stig samt berget som delvis ska friläggas.

Favoritväxterna är många och här finns lite av varje. En hel del rhododendron, både stora och små, små dvärgbarrväxter, lundväxter, lökar, cypripedium, buskar, träd, alpiner och olika perenner

Yta: 2900
Max antal besökare: Buss
Koordinater: 59.203180880945, 17.895764870731
E-postadress: a-c.holmgren@telia.com
Adress: Falks Backe 3 146 40 Tullinge
Telefon: 08-7786918