Villaträdgård på drygt 1 000 m2 som har vuxit fram under mer än 25 år. Här finns damm, stenpartier, torvparti, växthus, köksträdgård, kryddväxter och många vanliga och ovanliga perenner, träd och buskar. Vi använder armeringsjärn som växtstöd till klematis och andra klängväxter. Natursten finns det gott om i trädgården. Växtsäsongen börjar tidigt med olika lökväxter och många sorters julrosor. Därefter kommer orkidéer, pioner, olika sorters perenner, gammaldags buskrosor, liljor, flox, det finna även många olika funkior.
Viss försäljning på överskottsplantor av perenner finns.

Yta: 1022 kvm
Max antal besökare: Buss
E-postadress: bengt.gemla@telia.com
Adress: Brändabacken 4, 355 73 Gemla
Telefon: 070-6785710