15 år gammal trädgård vid Östersjöns strand i Gryts skärgård med 1000 rosor och drygt 500 rhododendron. Perennrabatter och sommarblommor. 7 dammar varav den största 15 x 7 m med 2 m djup och flera olika näckrosor. I sluttningen ner mot havet rhododendronplanteringar i skogsmiljö med 100-åriga tallar, surjordsväxter samt ett parti med artrosor. Spektakulär konst visas i ateljén. Frösådder till salu.

Yta: 25000
Max antal besökare: buss
E-postadress: jan@gillquist.se
Webbplats: http://lilla-vik.se
Adress: Lilla Vik 1, 610 42 Gryt
Telefon: 0123-45105