Udda träd och buskar som tulpanträd, mullbärsträd, indigobuske, epåletträd, cordia och mycket mer. Flertalet är uppdrivna från frön eller sticklingar och de äldsta är mer än 30 år. Även perenner och orkidéer. Besök efter överenskommelse per telefon 013-39 30 88.

Yta: 2840
Max antal besökare: Buss
Trädgårdens adress: Skogslyckan, Älvan 530, 590 33 Fornåsa
telefon: 013-393088