Välkommen till en torparträdgård utöver det vanliga i ständig utveckling med minigalleri, plantförsäljning och övernattningsmöjlighet.  Trädgården består av många olika träd bl. a magnolior, calopanax, stewartia, halesia, acer, gleditsia osv, torvpartier med många rhododendron och andra surjordsväxter, stenpartier med tidigblommande lökväxter, kuddväxter och mindre barrväxter. Mellan skog och trädgård odlar vi barrväxter, ljung, backsippor och lökväxter.  Vi har också två dammar med guldfiskar. Perennrabatter och köksträdgård är under uppbyggnad. I minigalleriet kan man hitta väggskåp, akrylmåleri, tovat hantverk mm.

Yta: 25000
Max antal besökare: Buss
Webbplats: http://www.traochtradgard.se
E-postadress: bratt.gustafsson@gmail.com
telefon: 0158-20542, 0730-548599
Trädgårdens adress: Näs Larslund 1, 646 94 Björnlunda