En av landets största privata rosensamlingar med över 1000 olika namnsorter. Mängder av perenner som passar med rosor. Dammar, fors, bäck. Surjordsområde m rhododendron. Vit rabatt ~80 m2. Många sorters unga träd samt över hundraåriga parkträd. Trädgårdskafé m lunchservering. Goda möjligheter till parkering.

Yta:ca 12 000
Max antal besökare:buss
E-postadress:anette.mallalieu@tele2.se
Webbplats:http://www.rosengardenibergslagen.se
Trädgårdens adress:Bergslagsgatan 82, 713 32 Nora
telefon:070-6561130