Villaträdgård som utnyttjar tomtens höjdskillnader med inlägg med allt från dammar till bäck och vattenfall. Växterna som finns här är ofta valda efter den funktion de har som dragväxt eller värdväxt även om ett ganska stort antal samlarexemplar också är inkluderade. Målet är att kombinera biologisk mångfald med en vacker miljö. Från lund, skogsslänt och skuggiga hörnor till ätbara perenner och mer öppna soliga ytor – det mesta går att hitta här, även bin och honung.
Har småskalig försäljning av honung.

Yta: 2000
Max antal besökare: Max 50 personer
E-postadress: ylva@alvenkrona.st 
Adress: Vassviksvägen 4, 123 52 Farsta
Telefon: 0733-29 23 83