…kommer i brevlådan hos medlemmarna den 10 december. Där hittar du bland annat ett stort reportage om Karin Björklunds imponerande trädgård i Värmland, får en inblick i hur hjärtranunkeln Ranunculus parnassiifolius växer på sin alpsluttning, tips på tuffa kärleksörter och andra odlingsvärda fetbladsväxter, en djupdykning i släktet Gleditsia, korstörne och kan läsa om olika sätt att ordna praktiska och vackra rabattkanter.

Omslag TA 4:2020
Omslag: Gleditsia triacanthos ’Sunburst’, en gulbladig sort av korstörne. Foto: Christina Fryle
Smakprov: Redan nu kan du läsa en artikel om hur frönörden Berit Johansson lyckas med sina frösådder.

Innehåll:

2 Ordförande Madeleine har ordet Madeleine Almér
4 Ranunculus parnassiifolius – hjärtranunkel Susann Nilsson
6 Karins samlarträdgård i Molkom – ett växande projekt Anna-Karin Rickardsson
12 Från vår till vinter i Karins trädgård Karin Björklund
16 Gleditsia, korstörne Lennarth Jonsson
19 Fint utformade kanter – både vackert & praktiskt Christina Fryle
24 Kärleksörter & andra suckulenta favoriter Denise Hellström
26 Crassulaceae – familjen fetbladsväxter Christina Fryle
28 Värna vår rara fjällviva Primula scandinavica! Anna-Karin Rickardsson
32 Skydd av svenska vilda växter
33 Berits bästa råd för sådderna Agneta Bergström
37 Beställ från frölistan senast den 11 januari!
37 Smakprov från frölistan
38 Läsvärt – bokrecensioner
41 Striden om växtnamnen Christina Fryle
42 Ombudsmöte i pandemitid & aktuell styrelse Agneta Bergström
43 Grattis Gunne-Bert 101 år! Karl-Erik Lidberg
44 Föreningsnotiser
45 Gröna Pennpriset till Peter Korn
45 Årets perenn 2021 – Allium ’Millennium’
46 Årsinnehåll 2020

Webblänkar i detta nummer:

Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista
Artfakta Artbestämning SLU Artdatabanken
Artskyddsförordningen (2007:845). Sveriges riksdag, Miljö- och energidepartementet.
Artdatabanken. Rödlistade arter i Sverige 2020.
Primula scandinavica. The IUCN Red List of Threatened Species 2013.
Den virtuella floran, Naturhistoriska riksmuseet. linnaeus.nrm.se/flora
SKUD Svensk Kulturväxtdatabas
Frösådd
Att lyckas med frösådd av Roland Gustavsson
Helén Isaksson-Nymans blogg
Optimal frösådd av Ingemar Björk är en lathund som listar såråd för väldigt många arter.
Fröföretaget Jelitto
Seed Germination Database – Perennials Tom Clothier’s Garden Walk and Talk
Annonsörer
Impecta Fröhandel
Cecilia Wingård – Luktärtsfröer, böcker och kort